Anthony Aerts

Anthony Aerts

Anthony Aerts

Ik ben 41 jaar en werk als ingenieur bij Umicore. Omdat ik duurzaamheid zo veel mogelijk in mijn eigen levensstijl probeer te verweven, trok Groen Laakdal logischerwijze mijn aandacht. Iedereen kan uiteraard zijn eigen steentje bijdragen maar het zou toch nuttig zijn als het beleid meewerkt aan de vergroening van onze leefwereld.

Na deze hete en kurkdroge zomer mogen we toch niet meer blind zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering? Met het oog op de toekomst zou de gemeente Laakdal een concreet hitteplan moeten uitwerken. Groen Laakdal wil daartoe alvast voorstellen doen. Dit komt niet enkel de burger maar ook onze landbouwers ten goede. Als fervent voorstander van korte keten - landbouw onderhoud ik thuis een grote moestuin en een kleine boomgaard. Als geen ander weet ik dus wat de gevolgen van wekenlange hitte en droogte bij gewassen kunnen teweegbrengen.

Als hobby heb ik ook een bijenvolk onder mijn hoede. Bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en zonder hen zou het in onze moestuin niet veel soeps zijn. Maar bijen hebben nu eenmaal bloemen nodig, iets wat ze tegenwoordig steeds minder en minder vinden. De gemeente geeft goede signalen door o.a. een strategisch maaibeleid en het voorzien van bloeiende planten rondom het gemeentehuis in Groot-Vorst. Het kan natuurlijk altijd nog beter. Bij toekomstige gemeentelijke (bouw)projecten moeten we steeds proberen om rekening te houden met ecologische aspecten zoals bijvoorbeeld het voorzien van boskanten of verwilderingsruimtes. Met Groen Laakdal zullen we daar in ieder geval over waken!

 

 

 

 

 

Anthony Aerts

Plaats 12, uit Veerle

Ik ben 41 jaar en werk als ingenieur bij Umicore. Omdat ik duurzaamheid zo veel mogelijk in mijn eigen levensstijl probeer te verweven, trok Groen Laakdal logischerwijze mijn aandacht. Iedereen kan uiteraard zijn eigen steentje bijdragen maar het zou toch nuttig zijn als het beleid meewerkt aan de vergroening van onze leefwereld.

Na deze hete en kurkdroge zomer mogen we toch niet meer blind zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering? Met het oog op de toekomst zou de gemeente Laakdal een concreet hitteplan moeten uitwerken. Groen Laakdal wil daartoe alvast voorstellen doen. Dit komt niet enkel de burger maar ook onze landbouwers ten goede. Als fervent voorstander van korte keten - landbouw onderhoud ik thuis een grote moestuin en een kleine boomgaard. Als geen ander weet ik dus wat de gevolgen van wekenlange hitte en droogte bij gewassen kunnen teweegbrengen.

Als hobby heb ik ook een bijenvolk onder mijn hoede. Bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en zonder hen zou het in onze moestuin niet veel soeps zijn. Maar bijen hebben nu eenmaal bloemen nodig, iets wat ze tegenwoordig steeds minder en minder vinden. De gemeente geeft goede signalen door o.a. een strategisch maaibeleid en het voorzien van bloeiende planten rondom het gemeentehuis in Groot-Vorst. Het kan natuurlijk altijd nog beter. Bij toekomstige gemeentelijke (bouw)projecten moeten we steeds proberen om rekening te houden met ecologische aspecten zoals bijvoorbeeld het voorzien van boskanten of verwilderingsruimtes. Met Groen Laakdal zullen we daar in ieder geval over waken!