Brent Taels

Brent Taels

Brent Taels

De samenleving is de laatste jaren erg veranderd: de steeds toenemende diversiteit, de gevolgen van de klimaatverandering, de groeiende kloof tussen arm en rijk, … Vele mensen worden zich daar stilaan meer en meer bewust van. Bovendien worden we ook mondiger, we durven de politiek veel meer op haar plaats zetten als dat nodig is. Zelfs in een kleine gemeente als Laakdal beweegt er heel wat. Ik vind dat positief en heel interessant om te zien. We moeten ons bewust zijn van de grote uitdagingen die ons te wachten staan maar tegelijkertijd bieden deze uitdagingen ook kansen om het op een andere manier aan te pakken. We mogen geen angst hebben voor het onbekende.

Wel is het duidelijk dat de politiek niet altijd meer mee is. Het beleid speelt niet altijd in op de nieuwe problemen van onze tijd. Dat moet echt anders! Bij Groen Laakdal ben ik de programmaschrijver. Ik ben trots dat we met een fris en creatief programma naar de verkiezingen trekken waarbij iedereen die dat wenste ook zoveel mogelijk inspraak heeft gehad. Met ons groene programma willen we behouden wat werkt in Laakdal. We moeten het warm water zeker niet meer uitvinden. Maar we hebben, langs de andere kant, ook een waakzaam oog voor wat niet goed werkt of anders kan.

En het kan anders in Laakdal. Zo wil ik me graag inzetten voor een lokaal beleid dat echt werk maakt van de versterking van onze vier dorpskernen en de open ruimte en natuur ongemoeid laat. We hebben nood aan winkels dicht bij de deur, meer ontmoetingsgelegenheden, kwalitatief groen voor mensen zonder grote tuin en vooral veiligere dorpskernen waar voetgangers en fietsers op de eerste plaats komen. Als gemeente kunnen we deze zaken niet allemaal zelf realiseren maar door voluit in te zetten op lokale economie, duurzame mobiliteit en een doordacht ruimtelijk beleid zetten we alvast stappen in de goede richting. Daar wil ik mee voor gaan!

Brent Taels

Plaats 4, uit Groot-Vorst

De samenleving is de laatste jaren erg veranderd: de steeds toenemende diversiteit, de gevolgen van de klimaatverandering, de groeiende kloof tussen arm en rijk, … Vele mensen worden zich daar stilaan meer en meer bewust van. Bovendien worden we ook mondiger, we durven de politiek veel meer op haar plaats zetten als dat nodig is. Zelfs in een kleine gemeente als Laakdal beweegt er heel wat. Ik vind dat positief en heel interessant om te zien. We moeten ons bewust zijn van de grote uitdagingen die ons te wachten staan maar tegelijkertijd bieden deze uitdagingen ook kansen om het op een andere manier aan te pakken. We mogen geen angst hebben voor het onbekende.

Wel is het duidelijk dat de politiek niet altijd meer mee is. Het beleid speelt niet altijd in op de nieuwe problemen van onze tijd. Dat moet echt anders! Bij Groen Laakdal ben ik de programmaschrijver. Ik ben trots dat we met een fris en creatief programma naar de verkiezingen trekken waarbij iedereen die dat wenste ook zoveel mogelijk inspraak heeft gehad. Met ons groene programma willen we behouden wat werkt in Laakdal. We moeten het warm water zeker niet meer uitvinden. Maar we hebben, langs de andere kant, ook een waakzaam oog voor wat niet goed werkt of anders kan.

En het kan anders in Laakdal. Zo wil ik me graag inzetten voor een lokaal beleid dat echt werk maakt van de versterking van onze vier dorpskernen en de open ruimte en natuur ongemoeid laat. We hebben nood aan winkels dicht bij de deur, meer ontmoetingsgelegenheden, kwalitatief groen voor mensen zonder grote tuin en vooral veiligere dorpskernen waar voetgangers en fietsers op de eerste plaats komen. Als gemeente kunnen we deze zaken niet allemaal zelf realiseren maar door voluit in te zetten op lokale economie, duurzame mobiliteit en een doordacht ruimtelijk beleid zetten we alvast stappen in de goede richting. Daar wil ik mee voor gaan!