Ellen Deroy

Ellen Deroy

Ellen Deroy

De leefbaarheid in Laakdal bewaken en verhogen, daarom kies ik voor Groen.

Het bevolkingsaantal neemt toe, ook in Laakdal, dat is een realiteit. Op de woningmarkt moeten we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Maar de laatste tijd zien we dat al de open ruimte in Laakdal wordt ingenomen met grote projecten en het bouwen van minuscule appartementen. Dit is niet duurzaam en zeker niet leefbaar. Als gemeente moeten we daarom eerst en vooral renovatie stimuleren. Ook moeten we durven kiezen voor andere, creatieve woonvormen. Alleen zo kunnen we de reeds beschikbare woonruimte optimaal te benutten alvorens de dorpskernen te verzadigen met betonblokken waar alleen projectontwikkelaars beter van worden.

Hiermee gepaard gaat ook het stijgend aantal auto's waardoor onze straten drukker en drukker worden. In plaats van steeds meer parkings te voorzien moeten we inzetten op verkeers- en vooral snelheidsremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer in woonomgevingen en zeker aan de scholen. Bovendien vind ik dat we als bestuur sowieso fietsers en voetgangers voorrang moeten geven. Zorgen voor betere en veiligere fiets- en voetpaden zal ervoor zorgen dat we de auto wat meer kunnen laten staan als we niet ver van huis moeten zijn. Ook het openbaar vervoer kan beter. De Lijn heeft onze gemeente al meerdere malen in de steek gelaten en doet dat nog steeds. Als gemeente moeten we hiervoor blijven vechten en indien nodig zelf lokale alternatieven voorzien, eventueel samen met de buurgemeenten.

Ten slotte vind ik het super belangrijk om de dorpskernen te versterken. Dit betekent dat we de lokale detailhandel moeten stimuleren en de openbare ruimte beschikbaar moeten houden voor alle bewoners. Kiezen voor natuurbehoud, aanleg van parken, recreatievormen en sport- en speelruimte voor jong en oud. Kortom, we moeten zorgen voor plaatsen waar we mekaar weer kunnen ontmoeten en ons kunnen ontspannen want dat is broodnodig in deze stressvolle samenleving.

Dus doe zoals ik, en kies resoluut voor Groen om hier iets aan te doen!

 

Ellen Deroy

Lijstduwer 1e kolom uit Veerle

De leefbaarheid in Laakdal bewaken en verhogen, daarom kies ik voor Groen.

Het bevolkingsaantal neemt toe, ook in Laakdal, dat is een realiteit. Op de woningmarkt moeten we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Maar de laatste tijd zien we dat al de open ruimte in Laakdal wordt ingenomen met grote projecten en het bouwen van minuscule appartementen. Dit is niet duurzaam en zeker niet leefbaar. Als gemeente moeten we daarom eerst en vooral renovatie stimuleren. Ook moeten we durven kiezen voor andere, creatieve woonvormen. Alleen zo kunnen we de reeds beschikbare woonruimte optimaal te benutten alvorens de dorpskernen te verzadigen met betonblokken waar alleen projectontwikkelaars beter van worden.

Hiermee gepaard gaat ook het stijgend aantal auto's waardoor onze straten drukker en drukker worden. In plaats van steeds meer parkings te voorzien moeten we inzetten op verkeers- en vooral snelheidsremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer in woonomgevingen en zeker aan de scholen. Bovendien vind ik dat we als bestuur sowieso fietsers en voetgangers voorrang moeten geven. Zorgen voor betere en veiligere fiets- en voetpaden zal ervoor zorgen dat we de auto wat meer kunnen laten staan als we niet ver van huis moeten zijn. Ook het openbaar vervoer kan beter. De Lijn heeft onze gemeente al meerdere malen in de steek gelaten en doet dat nog steeds. Als gemeente moeten we hiervoor blijven vechten en indien nodig zelf lokale alternatieven voorzien, eventueel samen met de buurgemeenten.

Ten slotte vind ik het super belangrijk om de dorpskernen te versterken. Dit betekent dat we de lokale detailhandel moeten stimuleren en de openbare ruimte beschikbaar moeten houden voor alle bewoners. Kiezen voor natuurbehoud, aanleg van parken, recreatievormen en sport- en speelruimte voor jong en oud. Kortom, we moeten zorgen voor plaatsen waar we mekaar weer kunnen ontmoeten en ons kunnen ontspannen want dat is broodnodig in deze stressvolle samenleving.

Dus doe zoals ik, en kies resoluut voor Groen om hier iets aan te doen!