Koen Vankerkhoven

Koen Vankerkhoven

Koen Vankerkhoven

Ik ben Koen Vankerkhoven. Ik ben 32 jaar en ik werk in het sociaal werkveld. Daar kom ik heel veel in contact kom met kwetsbare mensen. Ze zijn bijvoorbeeld anderstalig, laaggeschoold of kampen met psychische problemen zoals burn-out. Daardoor gaat het voor hen minder makkelijk dan voor de meesten van ons. Ik zie ook door mijn werk dat steeds meer mensen om heel verschillende redenen in de problemen komen. Heel veel mensen vinden geen plaats in onze samenleving. Daar wil ik in Laakdal iets aan doen.

We kunnen met de gemeente namelijk een grote rol spelen. Sociale tewerkstellingsvormen interesseren met daarom heel erg. Werk is ook de sleutel tot een goede integratie, waar je ook woont of waar je ook vandaan komt. Door te werken vind je echt een plaats in de maatschappij.

Ik zat vroeger in het bestuur van jeugdhuis Living in Eindhout. Dat ging jammer genoeg een tijdje geleden al ter zielen. Maar in de tijd dat ik er vrijwilliger was, kreeg ik een sterke band met jeugdwerk in onze gemeente. Ik ben er van overtuigd dat we in Laakdal nog veel meer kunnen doen met en voor onze jeugd. Veilige en betaalbare fuiflocaties, een jeugdhuis en plaats voor andere activiteiten en jeugdinitiatieven zijn daarom voor mij onmisbaar in onze gemeente. Daar wil ik echt aan werken.

Bij Groen krijg ik de kans om met mijn idealen en interesses mee te bouwen aan een beter Laakdal. Een gemeente waar we nog nauwer verbonden zijn en waar iedereen gelukkig kan worden. Ik kan er samen met de anderen werken vanuit mijn eigen ervaring en sterke punten. Dat we op zo’n manier samenwerken, is heel belangrijk voor mij. Het toont aan dat wij iets kunnen betekenen in de gemeente die we allemaal thuis noemen. Daar ga ik voor.

Koen Vankerkhoven

Afgevaardigde BCSD

Ik ben Koen Vankerkhoven. Ik ben 32 jaar en ik werk in het sociaal werkveld. Daar kom ik heel veel in contact kom met kwetsbare mensen. Ze zijn bijvoorbeeld anderstalig, laaggeschoold of kampen met psychische problemen zoals burn-out. Daardoor gaat het voor hen minder makkelijk dan voor de meesten van ons. Ik zie ook door mijn werk dat steeds meer mensen om heel verschillende redenen in de problemen komen. Heel veel mensen vinden geen plaats in onze samenleving. Daar wil ik in Laakdal iets aan doen.

We kunnen met de gemeente namelijk een grote rol spelen. Sociale tewerkstellingsvormen interesseren met daarom heel erg. Werk is ook de sleutel tot een goede integratie, waar je ook woont of waar je ook vandaan komt. Door te werken vind je echt een plaats in de maatschappij.

Ik zat vroeger in het bestuur van jeugdhuis Living in Eindhout. Dat ging jammer genoeg een tijdje geleden al ter zielen. Maar in de tijd dat ik er vrijwilliger was, kreeg ik een sterke band met jeugdwerk in onze gemeente. Ik ben er van overtuigd dat we in Laakdal nog veel meer kunnen doen met en voor onze jeugd. Veilige en betaalbare fuiflocaties, een jeugdhuis en plaats voor andere activiteiten en jeugdinitiatieven zijn daarom voor mij onmisbaar in onze gemeente. Daar wil ik echt aan werken.

Bij Groen krijg ik de kans om met mijn idealen en interesses mee te bouwen aan een beter Laakdal. Een gemeente waar we nog nauwer verbonden zijn en waar iedereen gelukkig kan worden. Ik kan er samen met de anderen werken vanuit mijn eigen ervaring en sterke punten. Dat we op zo’n manier samenwerken, is heel belangrijk voor mij. Het toont aan dat wij iets kunnen betekenen in de gemeente die we allemaal thuis noemen. Daar ga ik voor.