Kurt Knuysen

Kurt Knuysen

Kurt Knuysen

Ik ben Kurt Knuysen, 42 jaar, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen van 15, 13 en 10 jaar. We wonen ondertussen al bijna 15 jaar in Klein-Vorst.

Ik ben werkzaam als energie-adviseur. Mijn job bestaat eruit verouderde gebouwen te analyseren en te bekijken of het mogelijk is deze gebouwen te renoveren, opdat ze meer zouden voldoen aan de huidige energienormen. Ik heb ondervonden dat er in Vlaanderen, en dus ook in Laakdal, nog steeds een groot aantal (gemeentelijke) gebouwen zijn, die op vlak van energieverbruik nog in de vorige eeuw leven. Aangezien de beste energie, die energie is die je niet verbruikt, is het energiezuinig renoveren van gebouwen hierbij een zeer belangrijke stap. Met mijn kennis van de sector van hernieuwbare energie denk ik een zinvolle én concrete bijdrage te kunnen leveren binnen onze gemeente.

Groen is volgens mij de enige partij die dit thema al jaren op de agenda plaatst en die hiervan zelfs een prioriteit maakt. Dat is voor mij de belangrijkste reden om mij te engageren bij Groen.

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen in het Swinnebroek in Klein-Vorst. Vijftien jaar geleden wandelden we tussen de kleine weilandjes, waar de koeien stonden te grazen. Deze weilandjes werden van elkaar gescheiden door mooie houtkanten met struiken en bomen. Ik heb de voorbije 15 jaren de koeien uit de weilanden zien verdwijnen, die blijven nu allemaal heel het jaar op de stal. De weilanden worden systematisch omgeploegd en in de plaats wandelen wij nu tussen zwaar bemeste maisvelden. De houtkanten verdwenen, de struiken en bomen werden gekapt.

Het verschralen en verdwijnen van onze mooie Laakdalse natuur gebeurt in kleine stapjes. Daardoor valt het niet zo op, maar het verschil met 10 jaar geleden is heel groot. Dit doet mij besluiten dat ons huidig gemeentebestuur geen goed beleid voert op dit vlak, er is simpelweg geen langetermijnvisie.

Ook op dit vlak is Groen volgens mij de enige partij die hier écht mee bezig is omdat ze begaan zijn met de natuur maar ook met het lot van de landbouwers. Zij zijn wellicht het grootste slachtoffer van een systeem waarbij het altijd maar meer en meer moet zijn.

Tenslotte ben ik een actieve WITZER in onze gemeente. Ik schat dat ongeveer 80% van het afval dat ik verzamel bestaat uit lege drankblikjes en flesjes. De praktijk in de ons omliggende landen bewijst dat statiegeld op blikjes en flesjes het zwerfafval sterk doet dalen. Ik begrijp daarom ook niet waarom dit bij ons nog niet is ingevoerd. Het is dankzij een voorstel van ons groene gemeenteraadslid dat onze gemeente lid is geworden van de ‘statiegeld-alliantie’.

Kurt Knuysen

Plaats 20, uit Klein-Vorst

Ik ben Kurt Knuysen, 42 jaar, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen van 15, 13 en 10 jaar. We wonen ondertussen al bijna 15 jaar in Klein-Vorst.

Ik ben werkzaam als energie-adviseur. Mijn job bestaat eruit verouderde gebouwen te analyseren en te bekijken of het mogelijk is deze gebouwen te renoveren, opdat ze meer zouden voldoen aan de huidige energienormen. Ik heb ondervonden dat er in Vlaanderen, en dus ook in Laakdal, nog steeds een groot aantal (gemeentelijke) gebouwen zijn, die op vlak van energieverbruik nog in de vorige eeuw leven. Aangezien de beste energie, die energie is die je niet verbruikt, is het energiezuinig renoveren van gebouwen hierbij een zeer belangrijke stap. Met mijn kennis van de sector van hernieuwbare energie denk ik een zinvolle én concrete bijdrage te kunnen leveren binnen onze gemeente.

Groen is volgens mij de enige partij die dit thema al jaren op de agenda plaatst en die hiervan zelfs een prioriteit maakt. Dat is voor mij de belangrijkste reden om mij te engageren bij Groen.

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen in het Swinnebroek in Klein-Vorst. Vijftien jaar geleden wandelden we tussen de kleine weilandjes, waar de koeien stonden te grazen. Deze weilandjes werden van elkaar gescheiden door mooie houtkanten met struiken en bomen. Ik heb de voorbije 15 jaren de koeien uit de weilanden zien verdwijnen, die blijven nu allemaal heel het jaar op de stal. De weilanden worden systematisch omgeploegd en in de plaats wandelen wij nu tussen zwaar bemeste maisvelden. De houtkanten verdwenen, de struiken en bomen werden gekapt.

Het verschralen en verdwijnen van onze mooie Laakdalse natuur gebeurt in kleine stapjes. Daardoor valt het niet zo op, maar het verschil met 10 jaar geleden is heel groot. Dit doet mij besluiten dat ons huidig gemeentebestuur geen goed beleid voert op dit vlak, er is simpelweg geen langetermijnvisie.

Ook op dit vlak is Groen volgens mij de enige partij die hier écht mee bezig is omdat ze begaan zijn met de natuur maar ook met het lot van de landbouwers. Zij zijn wellicht het grootste slachtoffer van een systeem waarbij het altijd maar meer en meer moet zijn.

Tenslotte ben ik een actieve WITZER in onze gemeente. Ik schat dat ongeveer 80% van het afval dat ik verzamel bestaat uit lege drankblikjes en flesjes. De praktijk in de ons omliggende landen bewijst dat statiegeld op blikjes en flesjes het zwerfafval sterk doet dalen. Ik begrijp daarom ook niet waarom dit bij ons nog niet is ingevoerd. Het is dankzij een voorstel van ons groene gemeenteraadslid dat onze gemeente lid is geworden van de ‘statiegeld-alliantie’.