Nora Breugelmans

Nora Breugelmans

Nora Breugelmans

Ik ben opgegroeid met de liefde voor de natuur en met het besef dat we bewust moeten omspringen met wat die ons allemaal geeft. Ik merk ook dat bij mijn leeftijdsgenoten dit thema belangrijker wordt. Zeker na deze zomer van extreme temperaturen en droogte begint iedereen te beseffen dat de focus niet enkel moet liggen op een sterke economie. Het moet ook een sociale en duurzame economie zijn waarin de gevolgen voor de (mentale en fysieke) gezondheid van werknemers en de druk op het milieu centraal moeten staan.

In mijn gemeente vind ik goede fietsinfrastructuur belangrijk en ik geloof dat het noodzakelijk is om kinderen van kleins af aan verkeersbewust te maken. Ik ben altijd met de fiets en het openbaar vervoer naar school gegaan en ik vind dat iedereen die dit wil dat ook op een veilige manier moet kunnen. Als de infrastructuur en de nodige diensten er zijn, zou dit ook de makkelijkste optie moeten worden.

Tijdens mijn studie heb ik veel mogelijkheden voor burgerparticipatie leren kennen en ik vind dat het gemeentebestuur een belangrijke taak heeft in het dichten van de kloof tussen de burger en de politiek. Luisteren naar de noden van de inwoners en hen meer inspraak geven over wat er in hun buurt gebeurt. Samen de zaken op een open en transparante manier organiseren zou de normale gang van zaken moeten zijn.

Als individu kunnen we elke dag ons steentje bijdragen door eens lekker lokaal en vegetarisch te koken of eens die auto te laten staan en de fiets op te springen, maar ik geloof ook dat er een structurele aanpak op alle niveaus nodig is. Laakdal kan hierin als gemeente een voortrekkersrol spelen. Samen met haar burgers kan ze voor een groenere en socialere omgeving zorgen voor iedereen.

Nora Breugelmans

Plaats 7, uit Veerle

Ik ben opgegroeid met de liefde voor de natuur en met het besef dat we bewust moeten omspringen met wat die ons allemaal geeft. Ik merk ook dat bij mijn leeftijdsgenoten dit thema belangrijker wordt. Zeker na deze zomer van extreme temperaturen en droogte begint iedereen te beseffen dat de focus niet enkel moet liggen op een sterke economie. Het moet ook een sociale en duurzame economie zijn waarin de gevolgen voor de (mentale en fysieke) gezondheid van werknemers en de druk op het milieu centraal moeten staan.

In mijn gemeente vind ik goede fietsinfrastructuur belangrijk en ik geloof dat het noodzakelijk is om kinderen van kleins af aan verkeersbewust te maken. Ik ben altijd met de fiets en het openbaar vervoer naar school gegaan en ik vind dat iedereen die dit wil dat ook op een veilige manier moet kunnen. Als de infrastructuur en de nodige diensten er zijn, zou dit ook de makkelijkste optie moeten worden.

Tijdens mijn studie heb ik veel mogelijkheden voor burgerparticipatie leren kennen en ik vind dat het gemeentebestuur een belangrijke taak heeft in het dichten van de kloof tussen de burger en de politiek. Luisteren naar de noden van de inwoners en hen meer inspraak geven over wat er in hun buurt gebeurt. Samen de zaken op een open en transparante manier organiseren zou de normale gang van zaken moeten zijn.

Als individu kunnen we elke dag ons steentje bijdragen door eens lekker lokaal en vegetarisch te koken of eens die auto te laten staan en de fiets op te springen, maar ik geloof ook dat er een structurele aanpak op alle niveaus nodig is. Laakdal kan hierin als gemeente een voortrekkersrol spelen. Samen met haar burgers kan ze voor een groenere en socialere omgeving zorgen voor iedereen.