Programma

Hier lees je ons programma. Veel plezier!

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Door met zijn allen minder de auto te nemen, maken we onze gemeente veiliger en onze lucht gezonder. Dat is waar we met Groen voor gaan. We zorgen voor veilige alternatieven zodat je de auto eens vaker kan laten staan. Dat is ook nog eens goed voor je portemonnee. 

STOP

Stappen en trappen staan op nummer 1, dan openbaar vervoer en tot slot de personenwagen. Zo zit het STOP-principe in elkaar. Tot nu toe staat de auto centraal in het beleid. We leggen meer fietspaden en fietssuggestiestroken aan. Er moeten meer fietsstraten komen in onze gemeente zodat fietsers en voetgangers veilig door onze gemeente kunnen rijden en wandelen. 

Veiligheid

Nieuwe fietspaden en voetpaden worden nog wel aangelegd, maar de meeste ruimte gaat nog steeds naar auto's. Dat maakt het gevaarlijk om door onze gemeente te fietsen en wandelen. Waar wegen breed zijn en mooie fietspaden zijn aangelegd, zonder extra veiligheidsmaatregelen, gaan auto's harder rijden. Sinds de werken in de Smissestraat in Groot-Vorst bijvoorbeeld, ging de gemiddelde snelheid van auto's omhoog. We moeten de wegen zo inrichten dat iedereen er ruimte heeft en iedereen er veilig kan zijn. 

Duurzame mobiliteit

De burgers van onze gemeente moeten met de fiets boodschappen kunnen doen. We plaatsen meer fietsenstallingen, zodat je je fiets veilig kan achterlaten. Autodelen maken we de normaalste zaak van de wereld in ons Laakdal. De gemeente komt al tussen in abonnementskosten van De Lijn. Dat houden we zo. 

Jeugd

Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. We moeten zorgen dat ze zich kunnen uitleven, dat ze veilig kunnen fietsen en dat iedereen ergens terecht kan in zijn of haar vrije tijd. Wij kiezen hun kant.

Jeugdhuis, terug van weggeweest

Verschillende jeugdhuizen werden gesloten in de laatste jaren in Laakdal. Dat vinden wij een enorm verlies. We gaan voor een Laakdals jeugdhuis waar alle jongeren terecht kunnen. Voor een gezellige avond, een concert, een leuke cursus of een coole uitstap.De mogelijkheden zijn eindeloos, wij zetten er onze schouders onder.

Jeugdwerking: niet kapot, niet willen herstellen

We hebben verschillende jeugdbewegingen om trots op te zijn in Laakdal. Dankzij investeringen van de gemeente zitten ze allemaal in mooie, veilige lokalen. Ze redden zich prima. Wij helpen hen waar ze onze hulp nodig hebben.

Fuifzaal

Veel verenigingen, van jeugdbewegingen tot sportclubs, organiseren fuiven om hun kas te spijzen. Er is in onze gemeente maar één zaal waar het praktisch haalbaar is om dat te doen. Dat moet veranderen. We zorgen er als gemeente voor dat onze jongeren veilig kunnen uitgaan dicht in de buurt. En dat verenigingen makkelijk en voordelig dikke feestjes kunnen organiseren.

Klimaat en energie

Klimaat is voor ons een van de belangrijkste standpunten. Dat gaat niet enkel om spaarlampen of elektrische auto's. Wij verwerken klimaat in elke mogelijke beleidsbeslissing. Dat moet aangezien het ook elk aspect van onze toekomst mee zal bepalen. 

Hitte en water

Zomers zoals die van 2018 zijn niet meer de uitzondering. Het was niet enkel hier heet, over heel de wereld steeg de temperatuur. We hebben een hitteplan nodig voor onze gemeente. We moeten bepalen hoe we met ons water omgaan, niet alleen tijdens hittegolven, maar elke dag van het jaar.

Burgemeestercovenant

Onze gemeente moet flinke stappen vooruit maken met haar klimaatdoelen. Daarom moeten we het tweede Burgemeestercovenant ondertekenen. Daarmee belooft de gemeente tegen 2040 40% minder CO2 uit te stoten. Dat is heel wat, maar als we als burgers en gemeente samenwerken, kunnen we dat doel halen.

DIFTAR

Voor ons is het simpel: de vervuiler betaalt. Dat is op dit moment met het DIFTAR niet zo. De vaste kost moet naar beneden en de variabele kost naar boven. Wie veel afval maakt, moet meer betalen. Mensen mogen niet langer gestraft worden als ze sorteren. Er moeten meer verschillende soorten afval, zoals restplastic opgehaald worden.

Open ruimte

We doen alles om open ruimte in onze gemeente te beschermen. De natuur die er groeit koelt ons af tijdens hete zomermaanden en vangt overtollig water op bij regenval. Zo beschermt ze ons tegen overstromingen. De verharding mag niet blijven doorgaan zoals ze nu doorgaat. In elk project van de gemeente wordt natuur ingepland. Als prioriteit, niet voor een mooie foto in de krant.

Zorg

We moeten meer doen voor mensen die het moeilijk hebben, op welke manier dan ook. Armoede moeten we terugdringen, iedereen moet aan het werk kunnen op zijn of haar eigen tempo. We hebben een schepen van Sociale Zaken nodig om hiermee aan de slag te gaan.

Flexibele kinderopvang

Het is lopen en racen in het leven van jonge gezinnen. Een stugge kinderopvang die grote delen van de vakantie sluit, helpt daar niet bij. We herorganiseren de kinderopvang in onze gemeente zodat meer gezinnen, ook wie het niet breed heeft, er vaker terecht kan. Zo bestrijden we ook ongelijkheid. Het is traditioneel nog steeds mama die haar werk aan de kant schuift voor de kinderen. Met flexibele opvang, geven we mama's de keuze. Ouders moeten minder lopen stressen en plannen en ze kunnen hun werkleven en gezin beter combineren. Daar worden zowel ouders als kinderen gelukkiger van.

Sociaal restaurant

We openen eindelijk een sociaal restaurant in Laakdal. Een project voor en door Laakdallers. We ontmoeten elkaar in ons restaurant, we eten er gerechten met lokale ingrediënten, het wordt gerund door Laakdallers die niet terecht kunnen op de arbeidsmarkt.

Leefloon moet omhoog

Het wettelijke leefloon zit onder de Europese armoedegrens, dat kan niet volgens ons. We geven een gemeentelijke toelage bovenop het leefloon. Zo moeten leefloners niet onder de Europese armoedegrens leven. 

Voedselpakketten, ook in Laakdal

Kwetsbare Laakdallers moeten vandaag de dag naar een van onze buurgemeenten voor een voedselpakket. Dat is niet meer van deze tijd. We zorgen ervoor dat deze mensen in eigen onze eigen gemeente een voedselpakket kunnen ophalen.

Sociale tewerkstelling

In ons nieuwe gemeentehuis maken we plaats voor sociale tewerkstelling. Laakdallers die op de arbeidsmarkt niet terecht kunnen, moeten we aan het werk helpen in heel de gemeente. Ons gemeentehuis geeft het goede voorbeeld.

 

 

 

Goed bestuur

De gemeente betrekt haar burgers meer bij het dagelijks bestuur van Laakdal. Dat we als burger maar eens om de zoveel jaar een bolletje mogen kleuren is niet meer van deze tijd. We bevragen onze burgers vanaf stap één, niet na afloop van een project.

Buurtcomités, bondgenoot van het bestuur

Buurtcomités staan dichter bij de Laakdaller dan wie ook. Zij worden de bondgenoot van het gemeentebestuur. Samen maken we plannen om onze buurten veiliger en gezonder te maken. 

Adviesraden in ere hersteld

We hebben in onze gemeente heel wat adviesraden. Denk aan de jeugdraad, de milieuraad of de cultuurraad. Hoewel ze erg belangrijk zijn, verloren de adviesraden de laatste jaren aan kracht. Ze werden nog amper betrokken bij beslissingen en ze sommigen werden slecht geleid, zodat mensen wegbleven door een vijandige sfeer. Wij willen deze raden weer betrekken bij de projecten van de gemeente vanaf stap één. Samen denken we een plan uit, in plaats van enkel om goedkeuring te vragen achteraf. 

Lokale handel

Sterke lokale handelaars zijn het kloppende hart van onze gemeente. We staan aan hun kant. Supermarkten zijn er ondertussen genoeg. 

Sterke dorpskernen

Door leegstaande panden in onze dorpskernen te gebruiken om handelszaken op te richten, maken we het makkelijker en fijner om te winkelen in Laakdal. Met veel winkels in het centrum wordt met de fiets boodschappen doen een echt plezier.

Gemeentelijk handelsplatform

Verschillende gemeenten, dichtbij de deur en wat verder weg, hebben creatieve manieren gevonden om hun lokale handel te ondersteunen. Dat gaat van een lokale munt die je enkel bij lokale handelaars kan uitgeven tot online platformen om de handelszaken te promoten. Ook in Laakdal moeten we de koppen bij elkaar steken voor een vernieuwend idee.

 

 

 

Gezondheid

Het is niet makkelijk om gezond te leven vandaag te dag. We hebben het allemaal razend druk en het kan moeilijk zijn om nu juist te weten wat er wel en niet goed voor je is. De gemeente helpt haar burgers gezonder te leven.

Gezond milieu

We werken aan een propere, gezonde omgeving. We verminderen autoverkeer zodat de lucht in onze gemeente gezonder wordt. De gemeente maakt werk van de sanering van de Grote Laak. Er werden radioactieve stoffen aangetrokken in deze stroom, dat moeten we aanpakken.

Gezond eten

We informeren onze burgers over gezonde voeding. In de gemeentescholen bieden we gezonde voeding van lokale handelaars aan. We leren onze leerlingen over gezond en lekker eten met kookactiviteiten in de leerplannen.

Goede gewoontes

Het tabakstopprogramma van de gemeente zetten we verder en breiden we uit. We doen als gemeente alles wat we kunnen om mensen te stoppen met roken. We moedigen Laakdallers aan om voldoende te bewegen. We organiseren activiteiten om hen daarbij te helpen.

Gemeentebudget

Het gemeentebestuur zoekt een goed evenwicht tussen investeren en sparen. We geven geld uit aan projecten die onze gemeente beter maken, maar we gebruiken het geld zo goed mogelijk. Geen prestigeprojecten voor ons.

Gebruiken wat we hebben

Er staan in Laakdal heel wat gebouwen van de gemeente leeg (bv. onze pastorijen). Die gebouwen kosten ons geld maar ze brengen ons niets op. Door ze te verkopen, te verhuren of door hen een nieuw doel te geven, benutten we alles wat we hebben. 

We nemen zelf de telefoon op

De schepenen en burgemeester hebben niet allemaal een apart kabinet nodig om hen te ondersteunen. Door die af te schaffen, besparen we een half miljoen per ambtstermijn. 

Dierenwelzijn

Zowel wilde dieren als lieve huisdieren zijn een belangrijk deel van onze omgeving en van ons leven. We zorgen ervoor dat we goed samen kunnen leven met elkaar.

Voor iedereen een plekje

We zorgen voor meer plekjes waar je je met je hond kan uitleven. Ook mensen met een klein tuintje moeten hun viervoeter eens kunnen laten loslopen.

Biodiversiteit

Het bermenproject voor insecten behouden we en breiden we uit. In elk project van de gemeente kijken we wat we voor de biodiversiteit van Laakdal kunnen doen. Dat kan gaan van bloemenweides en insectenhotels tot meer groen in het straatbeeld. 

Zwerfdieren

We zetten een meldpunt op voor mishandelde en verwaasloosde dieren. Daarvoor werken we samen met onze buurgemeenten en de provincie. Het zwerfkattenproject zetten we verder en maken we groter.

 

 

Natuur

We zijn geen groenen voor niets. Natuur nemen we mee in elke beslissing die we nemen. Leggen we een straat her aan, dan kijken we waar er bomen of struiken kunnen. Bouwen of verbouwen we een pand van de gemeente, dan zoeken we uit hoe we zoveel mogelijk groen aanleggen.

Open ruimte blijft open

Door onze kernen te verdichten, behouden we natuur aan de rand van onze gemeente. Deze open ruimte is erg belangrijk. We hebben natuurgebieden nodig om in te ontspannen, maar ook om onze lucht te zuiveren. Groen beschermt ons van overstromingen door water op te vangen bij regenval en koelt ons af tijdens hittegolven. 

Dit wilt niet zeggen dat we zo maar zonder nadenken alles vol appartementsgebouwen zetten. Ons dorp blijft een dorp. Maar we steunen vernieuwende woonideeën. 

Meer natuur, minder beton

We breiden de natuurgebieden in en rond onze gemeente uit. Daarvoor werken we samen met partnerorganisaties, buurgemeenten en de provincie. 

Elk draagt zijn steentje bij

In elk gemeentelijk project nemen we natuur mee in de planning. We planten zo veel mogelijk groen en zorgen dat het voor insecten, zoals bijen en vlinders, mooi wonen is in onze gemeente.

We staan onze burgers bij met informatie over duurzaam tuinieren. We organiseren projecten om hen te ondersteunen.