Rosette Vande Weeghde

Rosette Vande Weeghde

Rosette Vande Weeghde

Als voorzitster van Groen Laakdal kijk ik met bijzonder veel trots naar onze zelfstandige Groene lijst. Ik ben er zeker van dat we samen kunnen werken aan een menselijker, eerlijker en gezonder Laakdal.

Zelf streef ik naar een natuurlijke, zachte en gezonde woonomgeving. De gemeente kan bij nieuwe bouwaanvragen het gebruik van duurzame bouwmaterialen en de aanplant van groen met een duidelijke ecologische functie aantrekkelijke maken en stimuleren. Alleen zo kunne we de C02-uitstoot van onze huizen verminderen.

Sluikstorten en zwerfvuil aanpakken vind ik een ander belangrijk punt. Het volgende gemeentebestuur zou dit efficiënter en effectiever kunnen aanpakken door er een ander afvalbeleid op na te houden. Wat mij betreft zou het nieuwe principe heel simpel kunnen zijn: de vervuiler betaalt! Wie meer afval produceert, moet dat compenseren door hogere kosten. Ik stel daarom voor de vaste kost op DIFTAR af te schaffen en de kosten te berekenen op basis van het gewicht. Dat is toch logischer en eerlijker?

Tenslotte, wil ik werken aan buurten waar communicatie en inspraak belangrijk zijn. Op sociaal vlak moeten we burgers te allen tijde informeren waar ze recht op hebben. Zo komt de hulp automatisch bij de juiste personen terecht. Verder vind ik het belangrijk dat de gemeentelijke adviesraden weer een echte adviserende functie krijgen. Vandaag de dag worden ze voornamelijk gebruikt om mee te werken aan beleid dat al uitgetekend was. We moeten die raden opnieuw herwaarderen!

Rosette Vande Weeghde

Plaats 21, uit Klein-Vorst

Als voorzitster van Groen Laakdal kijk ik met bijzonder veel trots naar onze zelfstandige Groene lijst. Ik ben er zeker van dat we samen kunnen werken aan een menselijker, eerlijker en gezonder Laakdal.

Zelf streef ik naar een natuurlijke, zachte en gezonde woonomgeving. De gemeente kan bij nieuwe bouwaanvragen het gebruik van duurzame bouwmaterialen en de aanplant van groen met een duidelijke ecologische functie aantrekkelijke maken en stimuleren. Alleen zo kunne we de C02-uitstoot van onze huizen verminderen.

Sluikstorten en zwerfvuil aanpakken vind ik een ander belangrijk punt. Het volgende gemeentebestuur zou dit efficiënter en effectiever kunnen aanpakken door er een ander afvalbeleid op na te houden. Wat mij betreft zou het nieuwe principe heel simpel kunnen zijn: de vervuiler betaalt! Wie meer afval produceert, moet dat compenseren door hogere kosten. Ik stel daarom voor de vaste kost op DIFTAR af te schaffen en de kosten te berekenen op basis van het gewicht. Dat is toch logischer en eerlijker?

Tenslotte, wil ik werken aan buurten waar communicatie en inspraak belangrijk zijn. Op sociaal vlak moeten we burgers te allen tijde informeren waar ze recht op hebben. Zo komt de hulp automatisch bij de juiste personen terecht. Verder vind ik het belangrijk dat de gemeentelijke adviesraden weer een echte adviserende functie krijgen. Vandaag de dag worden ze voornamelijk gebruikt om mee te werken aan beleid dat al uitgetekend was. We moeten die raden opnieuw herwaarderen!