Appartementen: vriend of vijand van kleine gemeentes?

24 April 2019

Appartementen: vriend of vijand van kleine gemeentes?

In het gedeelte van Smissestraat tussen Markt en Hospesstraat werden de laatste jaren verschillende appartementsgebouwen opgericht. Op dit ogenblik is er een werf bezig naast de voormalige bakkerij (11 appartementen).Op de hoek met de Kloosterstraat wordt een bouwproject aangekondigd (15 appartementen). De bewoners van de Kloosterstraat zijn bezorgd over de leefbaarheid van hun straat en tekenden massaal bezwaar aan.Er loopt ook een aanvraag om de huidige apotheek te vervangen door twee commerciële ruimtes en 14 appartementen. Er staan in dit deel van de Smissestraat nog leegstaande panden en gronden te koop. Iedereen weet wat daarmee te gebeuren staat. Juist: nog meer appartementen. Bewoners van deze en omliggende straten zijn bezorgd. Zal er meer verkeer bijkomen? Is de straat dan nog wel veilig? Heeft die hoogbouw geen impact op de luchtkwaliteit, zoals in Veerle? Het project Curieuzeneuzen bewees dat we daarvoor moeten opletten. Groen Laakdal vraagt dat het Laakdals gemeentebestuur met iedereen aan tafel gaat en luistert naar de zorgen van de mensen. Daar moet de gemeente dan lessen uit trekken. Verdichting van de kern? Ja natuurlijk. En appartementen hebben daar zeker een plaats in, maar wel op een aantal voorwaarden. We letten erop dat het geld dat ermee verdient kan worden, niet het enige criterium is waar rekening mee wordt gehouden. Het is niet de job van de gemeente om zoveel mogelijk gronden te verkopen en vol te laten bouwen. We verkozen ons bestuur in oktober om erover te waken dat onze gemeente mooi en leefbaar blijft. Nieuwe woningen, niet alleen appartementen, moeten dus voldoen aan een aantal voorwaarden voor ons. Is er genoeg ruimte voor groen?  Kunnen de nieuwe bewoners hun auto ergens kwijt? Zijn de gebouwen niet te hoog? Wordt de situatie in Veerle niet nagemaakt? Kan iedereen een woning in dit gebouw betalen? Of zijn het alleen de mensen met een hoger loon die hier terecht kunnen? Hebben we genoeg samengezeten met de buurtbewoners om te zien wat zij vinden? Hebben we nagedacht over andere woonvormen die op deze plaats kunnen? Appartementen zijn erg winstgevend, maar niet altijd de beste oplossing voor verdichting. Werken we met hernieuwbare energiebronnen? Appartementen bouwen om appartementen te bouwen is geen oplossing voor de uitdagingen van de toekomst. Verdichting is hard nodig om de natuur te beschermen, maar flatgebouwen zijn niet de enige mogelijkheid. Groen waakt erover dat iedereens belangen verdedigt worden. Niet enkel die van de projectontwikkelaars.