De strijd tegen armoede

23 Februari 2019

De strijd tegen armoede

De strijd tegen armoedeViviane pakt vanaf dit jaar armoede aan in het Bijzonder Comité voor de Sociale Raad. Mensen in armoede komen niet rond met lage uitkeringen van de overheid. De gemeente kan die niet op eigen houtje verhogen, maar we kunnen wel extra steun geven aan mensen in nood. Algemene maandelijkse aanvullende toelage Daarbij vergelijken we het inkomen van een gezin met iets wat de budgetstandaard heet. Dat is wat een gezin volgens wetenschappelijke studies mimimum nodig heeft om het hoofd boven water te houden. We vullen de uitkeringenn aan tot iedereen mee kan. Iedereen heeft recht op een kans om mee draaien in onze gemeente. Viviane waakt erover dat elke Laakdaller die kans krijgt. (Verschenen in Hier, voorjaar 2019)