Ellen Deroy, eerste groene gemeentelijke mandataris in Laakdal

23 Januari 2013

Als er één spreekwoord van toepassing is op de groene politieke beweging in Laakdal is het wel "De aanhouder wint". Na 25 jaar werken, actie voeren, mensen overtuigen is het er deze maand toch van gekomen. Groen heeft een mandataris in het Laakdalse OCMW-bestuur. Het was Ellen Deroy die op 7 januari 2013 geschiedenis schreef en in handen van Felix Vanbel, voorzitter van de gemeenteraad, de eed aflegde. Meteen daarop werd ze verkozen als lid van het Vast Bureau. Groen zorgt voor de enige vrouw in het Vast Bureau en is daar zeer fier op. Dat Ellen haar mannetje zal staan, lijdt geen twijfel.Viviane Schuer, militant van het eerste uur : "Eindelijk is het er van gekomen. Al van bij de start in 1988, toen we voor de eerste keer opkwamen in Laakdal was het de bedoeling een inbreng te hebben in de Laakdalse politiek. Heel lang was het een verhaal van "net niet" maar hier ligt nu het bewijs dat hardnekkig vasthouden aan iets waarin je gelooft uiteindelijk toch loont."

Ellen Deroy is de eerste mandataris op gemeentelijk vlak. Voordien was er echter reeds Rudi Daems die het schopte tot fractieleider in het Vlaams Parlement. Niet dat het dus ontbrak aan politiek talent.

Peter Breugelmans, huidig voorzitter Groen Laakdal : "Dankzij de samenwerking van de progressieve krachten in Laakdal konden we dit bewerkstelligen. Het is een eerste succes maar vast niet het laatste. Het weerspiegelt eigenlijk de trend van Groen in Vlaanderen. De laatste jaren is Groen steeds één van de winnaars van de verkiezingen en heeft het de wind in de zeilen."