Ellen Deroy legt de eed af als gemeenteraadslid !

16 December 2014

Na meer dan 25 jaar lokale werking heeft Groen Laakdal op maandag 15 december haar eerste gemeenteraadszetel in Laakdal mogen innemen. Om 20u, bij aanvang van de gemeenteraad van 15 december heeft Ellen Deroy  als 1e opvolger binnen de fractie Samen-Sp.a-Groen de eed afgelegd en het mandaat in de gemeenteraad aanvaard. Dit betekent de start van een nieuw tijdperk voor Groen Laakdal. Onze dank gaat ook uit naar alle mensen die ons gesteund hebben al die jaren zodat we dit resultaat hebben kunnen bereiken.