Gemeenteraad Januari door een Groene bril

31 Januari 2020

Gemeenteraad Januari door een Groene bril

Een bekend spreekwoord luidt als volgt: “Een goede voorbereiding is het halve werk”. Was het de vermoeidheid van de nieuwjaarsrecepties of nonchalance omwille van de gewaande onaantastbaarheid? Wie zal het zeggen. Feit blijft dat de meerderheid van CD&V en ProLaakdal aan het slapen was bij de eerste stemming van de avond. Ze waren niet goed voorbereid. Het punt dat Caroline Janssens (N-VA) ter stemming bracht was nochtans de moeite waard om wakker te blijven. Het betrof enkele interessante bijsturingen aan de mantelzorgpremie, zoals een snellere uitbetaling en een jaarlijkse evaluatie van het reglement. Schepen van Sociale Zaken, Raf Moons (CD&V), brandde het voorstel echter af. Het voorstel van de meerderheid, gestemd een maand voordien, hoefde niet bijgestuurd te worden. Alles was en bleef zoals afgesproken binnen de meerderheid, vertelde Raf zelfzeker. Daarmee was de kous af, zou je denken. Nee hoor, dan ken je de Laakdalse Gemeenteraad nog niet. Tot eenieders verbazing stemden niet minder dan 4 (VIER!) leden van de meerderheid niet zoals de bevoegde Schepen had gevraagd. Ze lieten Schepen Raf in de steek en in zijn hemd achter. Ongezien. Zelfs zijn eigen partijgenoten en collega’s in het College van Burgemeester en Schepenen, Burgemeester Tine Gielis (CD&V) en Gerda Broeckx (CD&V) kregen hun vinger niet naar het gewenste stemknopje. Ze onthielden zich. En onthouding leidt tot frustratie. Dat weten we allemaal. De Raad moest door de voorzitster geschorst worden. Tja. Slechte voorbereiding zeker. Protest tegen verhoging sociale huurprijzen Dat is echter geen alleenrecht van de Laakdalse meerderheid. Ook de Vlaamse Regering is in dat bedje ziek. Het verhoogde de huurtarieven voor de sociale woningen in Vlaanderen zonder alle gevolgen goed in te schatten. Zeker mensen met een handicap werden getrakteerd op een fel overdreven verhoging van de maandelijkse huishuur. Paul Mondelaers (Groen) protesteerde hiertegen en vroeg aan het bestuur van onze gemeente om ook actie te ondernemen richting Vlaamse Regering. Dat wilde men wel. De cijfers waarmee de Laakdalse vertegenwoordiger in de Geelse Huisvestingsmaatschappij op de proppen kwam, bevestigden dat. Maak het maar mee. Een laag inkomen, een gehandicapt kind en dan een huurverhoging van meer dan 30 % als nieuwjaarscadeau. Dankjewel Vlaamse Regering. Dankjewel, kunnen ook de gezinnen met pasgeborenen zeggen tegen Benny Smets (ProLaakdal). Hij stelde een reglement voor om gezinnen die herbruikbare luiers huren met 125 euro te ondersteunen. Geen slecht idee. Alle beetjes helpen als we de afvalberg willen te lijf gaan. Overwinning voor de Laakdalse natuur En dan was er het punt over de “Slow Cabin”, een vakantiewoning die Kempens Landschap had neergepoot in de natuur aan de Herseltseweg in Veerle. Een flagrante bouwovertreding, dat zag iedereen. Behalve het Schepencollege dan. Na stevige druk van de pers, natuurorganisaties, administratie en Groen Laakdal kon men niet anders dan het gevolg trekken dat deze vakantiewoning snel moest verwijderd worden. ProLaakdal had dit door. CD&V niet. Zowel Tine Gielis als Gerda Broeckx poseerden voordien met enkele partijgenoten gewillig voor het illegale bouwwerk. Niet echt promofoto’s voor het Laakdals bestuur. Eerst fier poseren en even later een brief sturen naar de eigenaar dat hij zijn keet terug mag ophalen. Je moet het maar doen. De Burgemeester sprak van gezichtsverlies in de Gemeenteraad. Dat is het zeker en vast! En de oorzaak? Een slechte voorbereiding!