Gemeenteraad december door een Groene bril

25 Januari 2021

Gemeenteraad december door een Groene bril

De laatste gemeenteraad van 2020 werd meteen ook de langste gemeenteraad van het jaar. Begonnen om 19.30u en eindigend een heel eind na middernacht. De 155 digitale thuiskijkers kregen dus een hele avond lokaal politiek debat aangeleverd. Meer dan 40 agendapunten. De onderwerpen liepen dan ook ver uiteen. Adviseren mag maar niet te veel en zeker niet te kritisch De meerderheid was fier op haar nieuw participatiereglement. Beter gezegd hoe de verschillende adviesraden moeten werken in de toekomst. En hoe ze aan hun geld kunnen geraken. Toch enkele bedenkingen bij dit werk. Paul Mondelaers (Groen) toonde zich hierover misnoegd.  "Wel een raad over kinderopvang, cultuur, internationale samenwerking, klimaat, mensen met een beperking … maar geen over mobiliteit. Dat is immers net waar veel Laakdalse mensen bezorgd om zijn. Een veilig fietspad, een goede schoolomgeving, fietsstraten, snelheidsduivels aan banden, comfortabele en stipte bussen, parkeermogelijkheden. Hierover hebben de bewindvoerders in het Laakdalse gemeentehuis blijkbaar geen adviezen van inwoners nodig. Of zou Mobiliteitsschepen Frank Sels (ProLaakdal) een beetje opzien tegen goed gefundeerde adviezen van beslagen burgers?" - Paul Mondelaers, Groen Reclame werkt Toegegeven, niet elke adviesraad levert steeds even goed werk. Dat erkende de meerderheid zelfs. En af en toe gaat er ook wel ééntje uit de bocht, leerde een onderzoek van Paul Mondelaers (Groen). Neem nu de Adviesraad voor mensen met een beperking. Als gemeentelijk orgaan maakt het al jarenlang reclame op sociale media voor CD&V. Dat is uiteraard niet gepast. VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) was hierin heel duidelijk in haar oordeel. Verslagen opstellen van bestuursvergaderingen? Dat denk je maar! In heel 2019 geen enkele. Nul! En geld van onze gemeente (en dus ook van de Laakdaller) wordt zowat integraal gebruikt ter ondersteuning van één vzw. In plaats van het te gebruiken voor vorming voor de leden, voor consultatie van externen, voor gedegen adviesverlening. Kortom, de reden waarvoor ze in het leven geroepen zijn. En ook bij het aspect vertegenwoordiging zijn vragen te stellen. Nog voor Corona toesloeg. Een “algemene vergadering” met 2 leden, een dagelijks bestuursvergadering met 1 lid. Garantie op niet te veel discussie. Je houdt deze wantoestand eigenlijk niet voor mogelijk.  Schepen Raf Moons (CD&V) voelde zich geroepen deze toestand goed te praten. Straffer nog. Hij keurde prompt een verhoging met 50 % van hun subsidie goed. Geen 2000 Euro, maar 3000 Euro per jaar. Cynisch zou je kunnen stellen, “reclame werkt”. Van witte school naar gouden café Met geld gooien is gemakkelijk als het van iemand anders is of van de gemeenschap. Ils Van Hove (CD&V) werpt zich in de gemeenteraad op als bouwvrouw van het complex Capellebeemden (voormalige Witte School) in Klein-Vorst. Ze vroeg de goedkeuring om 1,37 miljoen euro (voor de ouderen onder ons = 55 miljoen BEF) te investeren aan elektriciteit, verwarming en sanitair in het café en bijhorend zaaltje. Richard Laeremans (Stem/OpenVLD) vroeg en kreeg uitleg over dat bedrag. Ils Van Hove (CD&V) gaf zelf toe een beetje geschrokken te zijn van deze som. De gemeenteraadsleden van CD&V en ProLaakdal hadden geen bedenkingen tijdens de raad. Ze stemden unaniem dit monsterbedrag goed. Richard Laeremans (Stem/OpenVLD) stelde voor om dan meteen ook maar de belastingen te verlagen gezien er blijkbaar zoveel geld in kas is. Hij vroeg om via de onroerende voorheffing een bedrag van 630.000 Euro terug te geven aan de Laakdalse burgers. Daar hadden CD&V en ProLaakdal blijkbaar wel een probleem mee. Dit voorstel, gesteund door de voltallige oppositie, stemden ze snel weg. Ze hadden de belastingen immers pas verhoogd. We weten nu waarom. Te bekijken in Klein-Vorst. Er moest en zou een gemeenschapszaal komen. Wat de prijs ook is, hoe zot sommige bedragen ook worden. Ondertussen laat men een onderzoek voeren naar wat de bestemming zou kunnen worden van de grote St. Niklaaskerk aan de overkant van het kruispunt in Klein-Vorst. Een kerk is al eeuwen een gemeenschapsgebouw bij uitstek. Wat had dat een mooie herbestemming kunnen zijn! Paul Mondelaers (Groen) suggereerde dit meermaals in het verleden. Ils Van Hove (CD&V), de bouwvrouw dus, zei toen (gemeenteraad 23/04/19, punt 3.00a): “Dit is op deze moment niet van toepassing en niet opportuun.” Maar 55 miljoen BEF enkel voor verwarming/elektriciteit en sanitair voor een café met zaal is blijkbaar wel opportuun. Ook de zo geroemde Laakdalse bib wordt duurder. Tot nu toe was lidmaatschap gratis. Daar komt verandering in. Volwassenen betalen in de toekomst elk jaar 5 Euro. In ruil mag je gratis reserveren. Die boodschap bracht Gerda Broeckx (CD&V) mooi voorlezend zoals dat een Bibliotheekschepen past. Niels Vermeulen (N-VA) pleitte ervoor om dat allemaal toch nog eens te bekijken. In totaal gaat het over slechts 5.000 Euro. Is het de moeite om dat op te halen bij de bibliotheekgebruikers?  Benny Smets (ProLaakdal) vroeg of hij nieuwe camera’s mocht inzetten om onder andere sluikstorters te betrappen.  Hij vond het een “nuttig hulpmiddel”. Dat mocht natuurlijk van de gemeenteraadsleden. Sluikstorters zijn immers asociale, vuilakken.  Paul Mondelaers (Groen) vroeg "Hoeveel van die snoodaards heeft men in Laakdal al te pakken gekregen door middel van het gebruik van een camera. “Nul” was het antwoord.  Misschien dan toch ook maar op zoek naar andere middelen om zwerfvuil tegen te gaan? Groen pleit al jarenlang voor statiegeld. Volgens ons meer efficiënt dan camera’s." - Paul Mondelaers, Groen Wat hadden we die lange avond geleerd? Dat reclame werkt en ideeën van de meerderheid bakken geld mogen kosten. Een triestig schouwspel.