Gemeenteraad februari door een Groene bril

29 Februari 2020

Gemeenteraad februari door een Groene bril

In Laakdal zijn de vaste toeschouwers van de gemeenteraad wel wat gewoon. In het verleden kwam er al eens Politie aan te pas, sneuvelde er een microfoon, werden zittingen geschorst, dansten de bordjes en tassen op de tafel, stemden enkele CD&V’ers zelfs een Vlaams Belang-voorstel mee goed. In januari toch ook een straf verhaal. Er vergisten zich niet minder dan 4 (vier!) meerderheidsleden tegelijkertijd van stemknopje. Gevolg: Het voorstel van Caroline Janssens (N-VA) om de mantelzorgpremie bij te sturen werd toen aanvaard. Een maand later had de meerderheid tijd om wat te verhelderen. De twee dissidente ProLaakdallers (Hoes en Baumans) hadden zich vergist. Niet dat ze het zelf opbiechtten. Nee, het was hun partijgenoot Schepen Mensch die het in hun plaats wist. Burgemeester Gielis drukte verkeerd omdat ze net op dat ogenblik last had van een droge hoestbui. We spreken eind januari, onverdachte tijden dus. En Gerda Broeckx vertelde dat ze haar bril niet op had en dus niet duidelijk het verschil zag tussen een plusje en een minnetje. Maak het maar mee. Deze maand waren de stemafspraken beter, de hoestbui over en de bril op. De meerderheid stemde doodleuk het oude reglement terug in voege. Jammer voor onze Laakdalse mantelzorgers. De bijsturingen kwamen hen echt wel ten goede.Groen vroeg aan onze Schepen van Sociale Zaken, Raf Moons (CD&V), naar concrete doelstellingen voor wat betreft kinderarmoede. Onder andere in Mechelen wil men die armoedecijfers gewoonweg halveren en durft men dat ook voorop te stellen. Concrete doelstellingen stimuleren beleidsmakers en administratie. In Laakdal kan men dat niet. Heel jammer. Angst om de doelstellingen niet te bereiken haalt het hier op ambitie, durf en engagement. Vrees om persoonlijk af te gaan haalt het van het geloof in eigen kunnen en dat van de medewerkers. Zielig om op die manier een openbaar ambt te bekleden. Met de billen dicht in plaats van met de borst vooruit. Jeroen Helsen (N-VA) had een prima voorstel. Meer nestkasten in onze gemeente! Het zou niet alleen de biodiversiteit ten goede komen maar ook helpen bij ongediertebestrijding. Jammer dat de meerderheid zich hier niet volmondig achter schaart. Er waren in het verleden al samenwerkingsverbanden met natuurorganisaties op dit vlak. Voorstel verworpen dus.Paul Mondelaers (Groen) pleitte nog een keer voor een herwaardering en goed onderhoud van onze trage wegen. Aanleiding was de plotse afsluiting van het verbindingspaadje tussen Vogelzang en Langedijk in Groot-Vorst. Bij de meerderheid veel woorden en struise plannen maar volgens ons te weinig daadkracht om conflicten zoals in Groot-Vorst te voorkomen of te beslechten in het voordeel van het algemeen belang. Ook Stem/OpenVLD kaartte een heikel punt aan. ProLaakdal en CD&V willen met gemeentegeld in Eindhout een kunstgras-voetbalveld aanleggen met een prijskaartje van 800.000 Euro. Willem Vankrunkelsven had wat opzoekwerk verricht en vond dat terecht een wel héél hoog bedrag. Hij viste uit dat men in Nederland aan het terugkomen was van zulke plannen. Kwaliteit en kostprijs staan niet in verhouding. Schepen van Sport, Benny Smets (ProLaakdal), verdedigde het project. Hij zag geen alternatief dan dit. Wij wel. Meer samenwerking tussen de Laakdalse voetbalploegen namelijk! In veel Vlaamse gemeenten kan de huisdokter aan zijn patiënten “bewegen op verwijzing” aanbieden. De patiënt wordt dan wegwijs gemaakt in de mogelijkheden om actiever te zijn, meer in beweging te zijn. Niet zo in Laakdal. Dat dossier verzamelt al maanden stof op één of andere bureau. Geen daadkracht, andere prioriteiten, rekenen op grotere buurgemeentes. Na tussenkomst van Groen beloofde Schepen Jurgen Mensch (ProLaakdal) er terug wat vaart in te steken. We zijn benieuwd. En om af te sluiten de illegale vakantiewoning (Slow Cabin) op de terreinen van Kempens Landschap in Veerle aan de Herseltseweg. Geen vergunning. Volstrekt illegaal. Een bevel om de boel op te ruimen kan de uitbater zogezegd niet uitvoeren wegens te nat. Huurgelden opstrijken van vakantiegangers blijkbaar wel. Of hoe een gladde Antwerpenaar met de voeten blijft spelen van het goedgelovige Laakdalse Schepencollege. Groen heeft zich echter in dit dossier vastgebeten. We blijven het opvolgen en zullen niet rusten vooraleer deze wooncontainer terug naar afzender is gestuurd.