Gemeenteraad januari door een Groene bril

31 Januari 2021

Gemeenteraad januari door een Groene bril

De gemeenteraad door een groene bril Alweer hadden heel wat mensen ingelogd op hun thuiscomputer om de Gemeenteraad live te kunnen volgen. De raadsleden vergaderen immers digitaal in plaats van in het Laakdalse gemeentehuis, een veiligheidsmaatregel owv Corona. Voor de raadsleden is het een beetje moeilijker vergaderen maar voor het publiek supergemakkelijk. Eerst volgen ze de “sociale” punten van het OCMW, later de punten van de Gemeenteraad. Het blijft een moeilijk huwelijk, voedselhulp en Schepen Raf Moons. Paul Mondelaers (Groen) haalde het netelige punt van de voedselbedeling nog eens naar boven. Niet zonder reden. Na drie maanden goed werk te leveren, viel in januari 2021 deze dienst van het OCMW plots stil. Geen bedeling meer in januari. Schepen Raf Moons (CD&V) vertelde dat er geen levering had plaatsgevonden van Europese hulpgoederen en daardoor het aanbod wat te klein was. Maar klopt dat wel? "De Laakdalse voedselhulp-diepvries zit boordevol, afkomstig van grootwarenhuizen die hun niet-verkochte feestproducten wegschonken.  Men kreeg daarenboven vele duizenden euro coronageld van de hogere overheid om de mensen die beroep doen op de voedselbedeling te helpen. Dat van die Europese hulpgoederen wist iedereen al twee maanden eerder. Meer dan tijd genoeg om dit op te vangen. Toch viel de bedeling stil. Hoe leg je dat nu uit? Zeker in tijden van corona, de mensen hebben hulp nodig." - Paul Mondelaers (Groen)  Niels Vermeulen (N-VA) vroeg aan diezelfde Schepen Raf Moons (CD&V) naar cijfers over mensen die budgettair of psychologisch in de problemen kwamen door corona. Bleek dat er in Laakdal ongeveer 600 mensen tijdelijk werkloos zijn. Men heeft geen idee hoeveel gezinnen er in de problemen zijn gekomen, wel hoeveel cliënten ons OCMW opzochten. Tevens zijn er zo’n 25 personen die psychologische hulp zochten. Deze raad werd zeker gekleurd en gestoffeerd door de oppositie.  Richard Laeremans (Stem/Open VLD) had vragen bij de plannen van het Kerkfabriek van Groot-Vorst. Die hadden/hebben blijkbaar heel wat gronden in hun portefeuille en zijn die nu stilletjes aan van de hand aan het doen. De opbrengst moet dienen om een lening vervroegd af te betalen, de restauratie van de kerk te financieren en de voorbereidende werken voor de verkavelingen uit te voeren. Het laat zich raden dat er de volgende jaren weer heel wat bouwgronden op de markt zullen komen. Denk aan de hoeken Zijstraat/Beustereind en Vogelzang/Mortelstraat. Hopelijk zijn ze betaalbaar voor de gewone, plaatselijke mensen en niet alleen voor projectontwikkelaars. Een voorkeursbehandeling voor Laakdallers zit er alvast niet in. Niels Vermeulen (N-VA) toonde zijn interesse in het project “Klimaatmakers” van Vormingplus Kempen en vroeg hoe onze gemeente de geplande doelstellingen ging bereiken. Het project had heel wat losgemaakt in Laakdal en kende op korte tijd een heleboel belangstellenden.  Leefmilieuschepen Benny Smets (ProLaakdal) stelde een plan in het vooruitzicht tegen september van dit jaar. Het project en participatietraject zijn immers nog niet afgelopen. Willem Vankrunkelsven (Stem/Open VLD) en Paul Mondelaers (Groen) vonden elkaar probleemloos in hun beider bekommernis voor onze bossen. Willem pleitte knap voor 2500 extra bomen in Laakdal deze legislatuur en Paul wees op boscompensatie voor de nieuwe verkaveling in Veerle-Heide. Daar gingen 28 hoogstammen tegen de vlakte. En een agendapuntje later was het weer raak voor deze twee. Mobiliteit. Willem maakte zich zorgen over het geplande vervoer op maat en de minder mobielencentrale, Paul had vragen bij de afschaffing van de belbus en de betaalbaarheid voor de gebruikers. Mobiliteitsschepen Frank Sels (Prolaakdal) gaf toe dat de belbus inderdaad zal worden afgeschaft maar had vertrouwen in de plannen. Deelfietsen, de schoolbus en “openbaar vervoer taxis” moeten de mensen in de buitengebieden gaan helpen. Op vraag van Paul Mondelaers (Groen) zal onze gemeente de mobiliteitsbevraging van beweging.net promoten. Bij gebrek aan mobiliteitsraad kan dit een klein beetje tegemoet komen aan de wens van de Laakdallers om hun idee over mobiliteit in de toekomst te kunnen geven.