Gemeenteraad maart door een Groene bril

26 April 2021

Gemeenteraad maart door een Groene bril

De 150 kijkers van deze digitale gemeenteraad mochten de oppositie dankbaar zijn.  Die zorgde tenminste voor een gevarieerd aanbod van onderwerpen waarover de vertegenwoordigers zich mochten buigen.  De inbreng van het College van Burgemeester en Schepenen was tot een minimum beperkt.  “Hoe rapper gedaan, hoe liever”, is hun motto. Eén van hun schaarse punten was een reglement om de eigenaars van weggelopen honden en katten te laten betalen voor hun huisdier.  Let dus op!  Het kan je nu snel €100 kosten hoor zo’n uitje van je viervoeter. Het college stelde ook de plannen voor van de Vlaamse Regering om door Laakdal een leidingstraat aan te leggen.  Een strook van 45 meter, dwars door wonen, landbouw en natuur. Alles kaal. Men nam zich voor alle inwoners goed in te lichten en hen eventueel te helpen bij de opmaak van bezwaren.  Goed voornemen maar kan onze beperkt bezette gemeentedienst dat wel aan, vroeg Paul Mondelaers (Groen).  Dat het eigenlijk een superslecht project is, daar discussieerde niemand over. Op een drafje keurde men een half miljoen Euro goed voor de heraanleg van Eindhout-Centrum.  Richard Laeremans (Stem-Open VLD) merkte op dat er deze legislatuur wel héél veel middelen richting Eindhout gaan.  Niet te verwonderen natuurlijk.  De helft van het CBS woont daar en wil zijn “eigen volk” bedienen. Wat Richard Laeremans (Stem-Open VLD) nog opmerkte was dat er een aantal woningen in Molenveld (Groot-Vorst) waren die onwettig hun voor- en zijtuin hadden afgemaakt met houten schutsels.  Dat trekt inderdaad op geen orgel.  Een haag was wel toegelaten en bovendien mooier en ecologischer.  Schepen Frank Sels (ProLaakdal) erkende de onwettigheid maar was niet gehaast dit te laten afbreken.  De gemeentediensten mogen het de betrokken eigenaars gaan uitleggen. Paul Mondelaers (Groen) had vernomen dat verschillende Laakdallers hun huurpremie (zo’n €200 elke maand) niet opvroegen.  Onwetendheid?  Vergetelheid? Hij vroeg aan de bevoegde Schepen om actie hierin te ondernemen, deze mensen op te sporen en te helpen bij hun aanvraag.  Voor heel wat mensen maakt dit het verschil tussen rondkomen en betalingsproblemen.   Schepen Raf Moons (CD&V) gaf aan dit te willen onderzoeken.  Afwachten wat het wordt. Fractieleider Niels Vermeulen (N-VA) ondervroeg de Schepenen over de verkeerstoestand op Verboekt en peilde naar de mogelijkheden om padelpleinen op te richten en te gebruiken in Laakdal.  Sportschepen Benny Smets (ProLaakdal) vertelde dat de voorkeur uitgaat naar een project van de plaatselijke tennisclub.   Een goed idee volgens Paul Mondelaers (Groen) maar vroeg wel om heel beducht te zijn voor mogelijke geluidsoverlast.  Buurgemeentes die eerder al op de padeltrein stapten, kunnen ervan meespreken.  Met goed materiaal en verantwoorde uitbaters als TC Laakdal komt het wel goed. Zoals steeds bracht ook een sociaal bewogen Caroline Janssens (N-VA) interessante punten aan.  Ze pleitte eerst voor een meetinstrument dat verenigingen konden gebruiken om te zien hoe “toegankelijk” hun werking is.  Daarna bracht ze de problematiek van de bushaltes ter sprake.  Slechts enkele in Laakdal zijn geschikt voor mensen in een rolstoel.  Caroline wist dat hiervoor subsidies te vangen waren en riep ons bestuur op om hier werk van te maken. Vlaamse subsidies zijn er ook om fietsstraten aan te leggen, wist Paul Mondelaers (Groen) dan weer.  Voor Laakdal ligt er in Brussel € 366.000  in de schuif te wachten.  Hij vroeg aan Mobiliteitsschepen Frank Sels (ProLaakdal) om dit niet aan de neus te laten voorbij gaan.  Er is in onze gemeente immers nog heel veel werk te doen om het fietsvriendelijk te maken.  De mensen willen het, het geld is voorhanden.  Waarom nog wachten?  Snel aan de slag! En voor ons is het geen probleem als ze buiten Eindhout liggen.  Denk maar aan de Kapellestraat in Veerle en de Veldstraat in Vorst.  Het zouden schitterende fietsstraten zijn.