Gemeenteraad november door een Groene bril

17 December 2019

Gemeenteraad november door een Groene bril

De gemeenteraad door een groene bril Eigenlijk was de verstandhouding redelijk goed op die donkere avond, diep in november. Denk er een knetterend haardvuur bij, het fijn stof er even niet bij, en je waande je in de huiskamer waar gezellig werd gekeuveld over koetjes en kalfjes. Een verademing na de vele gemeenteraden waar amper geluisterd werd en vooral voor eigen rekening werd gereden. Niet dat alles ineens peis en vree was. Natuurlijk niet. De oppositie had enkele interessante voorstellen geagendeerd die de meerderheid maar moeilijk kon afschieten. Nogmaals werd er gevraagd naar maatregelen om de kinderarmoede te doen dalen. Een maandelijks terugkomend thema op de gemeenteraad. Het bewijst dat er een héél groot draagvlak is voor doortastende maatregelen. Niels Vermeulen (N-VA) was de aangever van dienst. Schepen Raf Moons (CD&V) van Sociale Zaken mist echter enthousiasme, gedrevenheid en creativiteit om een deugdelijk antwoord te bieden op deze uitdaging. Of zou hij binnenskamers geen steun krijgen van zijn collega-Schepenen?  Je zou het stilaan gaan denken.  Vanuit N-VA hoek kwam een idee om een feeënboom op te richten. Een pakjesboom voor kinderen in armoede. Misschien een druppel op een hete plaat, maar wel een druppel die vele kinderen zou blij maken en het gevoel geven om er bij te horen in tijden van cadeautjes en allerlei lekkers. Caroline Janssens (N-VA) kreeg echter lik op stuk.  CD&V en Pro Laakdal zagen er helaas geen brood in. Paul Mondelaers (Groen) deed de suggestie dat het middenveld mogelijk meer vatbaar is voor zo’n idee. Verenigingen met een sociaal karakter trekken wellicht graag mee de kar van zulk initiatief.  De meerderheid agendeerde zelf een voorstel om in te stappen in het systeem van budgetcoaches. Begeleiding voor mensen met een beperkt inkomen door vrijwilligers dus.  Een goed idee dat kwam vanuit Welzijnszorg Kempen. Het ligt akelig dicht bij het Groen-voorstel om buddy’s in te zetten dat vorige maand werd verworpen. Paul Mondelaers (Groen) gaf het goede voorbeeld.  Hij zorgde mee voor een ruime meerderheid pro. Ook al kwam het voorstel vanuit een andere politieke hoek. De meerderheid stapte dan weer mee in het voorstel van Paul om te sensibiliseren om politiek vluchtelingen onderdak te bieden.  Kerst komt eraan. Open die herbergen! Stem!-Open Vld had bij monde van Willem Vankrunkelsven het over de gevaarlijke verkeerssituatie aan De Kruimel in Klein-Vorst. Met de komst van Carrefour is het daar soms een heksenketel.  Iedereen is het erover eens, maar wie doet er echt iets aan? De tijd van onderzoeken zou toch al achter de rug moeten zijn. De winkel is al 2,5 jaar open.  Paul Mondelaers (Groen) pleitte voor een bijen-vriendelijkere omgeving en de aanstelling van een gemeentelijke imker. Bijen zijn superbelangrijk voor onze biodiversiteit en voedselvoorziening. Het betaamt om hier doortastende maatregelen te nemen. Schepen Gerda Broeckx (CD&V) kon niet anders dan deze stelling te onderschrijven. Ze kondigde aan hiervoor actie te zullen ondernemen en langs te gaan bij de landbouwadviesraad. Niet verkeerd maar waarom niet langs de milieuraad passeren ?  Nog een voorstel van Groen betrof “autodelen”. Zowel Benny Smets als Frank Sels van Pro Laakdal betuigden lippendienst aan dit voorstel en beloofden concrete realisaties. Hopen dat er de volgende jaren inderdaad initiatieven komen hieromtrent. En goed nieuws voor de vergeetachtigen of trage beslissers onder ons. De cadeaubon “Laakdal Schenkt” blijft niet langer 1 jaar maar 2 jaar geldig. Niet minder dan een verdubbeling! Nu nog iemand vinden die de cadeaubon onder de boom wil leggen met Kerstmis, feest van de hoop. Hopelijk zijn de herbergen open dit jaar.