Gemeenteraad oktober door een Groene bril

31 Oktober 2020

Gemeenteraad oktober door een Groene bril

De Laakdalse gemeenteraad door een groene bril oktober 2020 Tof dat er weer zoveel mensen (meer dan 100) belangstelling hadden voor de online gemeenteraad. Het is natuurlijk ook wel een pak gemakkelijker dan vroeger om zo’n raad te volgen. Gewoon thuis voor je laptop/tablet. Vroeger moest je je verplaatsen naar de raadzaal op de Markt in Groot-Vorst. Naast de vele ongemakken van de Corona-crisis, toch ook één voordeeltje. "Zowat alle agendapunten op deze gemeenteraad hadden een sociale en/of ecologische inslag. Het zegt veel over de tijdsgeest waarin we ons met onze samenleving bevinden. Dat zijn de prioriteiten. Op gemeentelijk en nationaal vlak.  Een partij als Groen voelt zich in die discussies kiplekker.  De bijhorende discussies en besluitvorming gaan vaak in de richting die deze partij al jarenlang aangaf." - Paul Mondelaers, Groen Gelijk hebben is leuk, gelijk krijgen nog veel leuker. Het best kwam dit tot uiting bij de herziening van de afvaltarieven.  Groen pleitte al bij de invoering van Diftar in 2013 bij monde van Ellen Deroy voor een verlaging van de vaste kost (het louter hebben van zo’n grijze bak) en een verhoging van de variabele kost (hem volproppen met restafval). Jarenlang was dit onbespreekbaar voor de meerderheid.  Maar nu, onder druk van IOK dat de tarieven regionaal wil harmoniseren, komt er eindelijk een kentering.  Vervuilers zullen merkelijk meer betalen, goede sorteerders minder.  Je vraagt je af wat daar zo moeilijk aan is. Paul Mondelaers (Groen) juichte dit voorstel van de meerderheid toe en was blij met dit voortschrijdend inzicht bij de andere partijen. Niemand in de gemeenteraad stemde tegen deze hervorming. Meer nog. Sorteren wordt gemakkelijker en goedkoper. Niet zomaar een symbolisch beetje. Wel 40% korting voor diegenen die moeite willen doen om PMD en ander plastic uit het restafval te halen. Groene voorstellen zijn goed voor ons leefmilieu en voor je portemonnee. Tijdens de bespreking van het basishemelwaterplan was er alweer grote eensgezindheid over een punt waar Groen al jarenlang zich zorgen om maakt. Ons water. Door de klimaatverandering hebben we er soms teveel van en andere periodes veel te weinig. Iedereen erkende nu het belang van bufferen, opslag, infiltratie en vertraagd afvoeren van ons regenwater. Het erkennen is één ding, er daadwerkelijk werk van maken een ander ding.  Nog meer klimaatverandering. Onze gemeente engageerde zich om tegen 2030, 40% minder CO² uit te stoten. Dit wordt zeker geen “walk in the park”. Uit de recentste gegevens die Paul Mondelaers (Groen) had bijeen gesprokkeld blijkt echter dat de sector “huishoudens” toch goed op weg is.  Dankzij BEN-woningen, woningrenovatie, passiefhuizen doen die het lang niet slecht. Ook “vervoer” lijkt eindelijk de juiste richting uit te gaan. Zorgenkind in de Kempen is en blijft de landbouwsector, in bijzonder de glastuinbouw. Caroline Janssens (N-VA) en Paul Mondelaers (Groen) maakten zich zorgen over de huidige, hopeloze verkeerstoestand in de Smissestraat in Groot-Vorst. Daar wordt gewerkt aan appartementsgebouwen en trottoirs dat het een lieve lust is. Vaak ten koste van zwakke weggebruikers. Niels Vermeulen (N-VA) kaartte dan weer de onveiligheid aan nabij de basisschool in Klein-Vorst. Paul Mondelaers (Groen) had de recentste lokale armoedebarometer bekeken, en werd daar niet blij van. "Eindconclusie voor Laakdal was dat het gevoerde beleid geen positief effect had. Stilstand dus. Dit komt uit een wetenschappelijk rapport, niet uit een plaatselijk propagandaboekje. Een zoveelste buis voor Schepen van Sociale Zaken Raf Moons (CD&V) en zijn administratie. Steeds meer lijkt het er op dat er huizenhoge problemen zijn in de werking van ons OCMW." - Paul Mondelaers, Groen  Dat bleek ook uit een agendapunt van Caroline Janssens (N-VA).  Die merkte in een Commissie van het Vlaams Parlement op dat Laakdal weer niet bij de les was inzake kinderarmoede. Veel gemeentes (24!) sloegen de handen al in elkaar met de Vlaamse overheid om de gegevens te bekomen van kwetsbare gezinnen in hun gemeente. Een schat aan informatie bekom je zo. Raf Moons (CD&V) vond het raar dat andere gemeentes er zo snel bij waren terwijl hij het pas heel recent vernam. Tja. Dat is het verschil tussen actief dossiers opvolgen, contacten leggen met hogere overheid, bruggen bouwen enerzijds en de houding van Laakdal anderzijds. "De bevoegde minister (Wouter Beke, CD&V) is van dezelfde partij als de Laakdalse Schepen en woont amper een flinke steenworp van Laakdal (Leopoldsburg). Wat wil je nog meer om op de eerste rij te kunnen staan?" - Paul Mondelaers, Groen