Goed bestuur

De gemeente betrekt haar burgers meer bij het dagelijks bestuur van Laakdal. Dat we als burger maar eens om de zoveel jaar een bolletje mogen kleuren is niet meer van deze tijd. We bevragen onze burgers vanaf stap één, niet na afloop van een project.

Buurtcomités, bondgenoot van het bestuur

Buurtcomités staan dichter bij de Laakdaller dan wie ook. Zij worden de bondgenoot van het gemeentebestuur. Samen maken we plannen om onze buurten veiliger en gezonder te maken. 

Adviesraden in ere hersteld

We hebben in onze gemeente heel wat adviesraden. Denk aan de jeugdraad, de milieuraad of de cultuurraad. Hoewel ze erg belangrijk zijn, verloren de adviesraden de laatste jaren aan kracht. Ze werden nog amper betrokken bij beslissingen en ze sommigen werden slecht geleid, zodat mensen wegbleven door een vijandige sfeer. Wij willen deze raden weer betrekken bij de projecten van de gemeente vanaf stap één. Samen denken we een plan uit, in plaats van enkel om goedkeuring te vragen achteraf.