Hoeveel hinder ondervinden we in Laakdal door BP?

26 Juni 2019

Hoeveel hinder ondervinden we in Laakdal door BP?

In het kort: de milieuhinder voor Laakdal eigenlijk goed mee (in vergelijking tot bijvoorbeeld Winkelomheide). Het zijn vooral de inwoners van Winkelomheide die het meeste hinder hebben van de bedrijfsactiviteiten van BP.Het lossen per schip gebeurt steeds meer en meer in de weekends en de nachten, en vaak nog met schepen die geen geluidsarme motoren hebben. Dat veroorzaakt dus veel geluidsoverlast.   Klinkt allemaal logisch op te lossen, maar er zijn heel wat externe factoren waarop BP geen invloed heeft en die wel het scheepverkeer bepalen (rederij beschikbaarheid, voldoende watervoeding Albertkanaal vanuit de Rijn, ...). Ook de geurhinder van productieprocessen en waterzuivering is veel feller in Winkelomheide dan in Laakdal, maar dat heeft van vooral te maken met de windrichting. We hebben op dat vlak dus geluk. Wat moeten we in Laakdal wel weten dan? In het kader van de exploitatievergunning van JBF dient  het geluidsniveau te worden gemeten op een perceel in Eindhout (Heikantstraat 39). De meting is uitgevoerd in februari 2019. In tegenstelling tot 5 jaar geleden is het gemiddeld geluidsniveau ongeveer 3 tot 4 decibel (dBA range) toegenomen. Volgens de milieucoördinator van JBF komt dat door meer drukte op de snelweg, die ligt tussen JBF perceel en dit perceel.Dit is niet onlogisch. Omdat JBF geluidsoverlast voornamelijk te wijten is aan fluittonen bij problemen of reinigingen in het productieproces, komen ze niet zo vaak voor. De overlast kan dus inderdaad een andere oorzaak hebben. Op de vergadering hebben we met Groen de vraag gesteld of er frequentie gefractioneerd metingen zijn uitgevoerd, en op basis hiervan de verschillende bronnen kunnen worden gefilterd. Zo kunnen we weten welke geluidsbronnen juist de overlast veroorzaken. Het is moeilijk om zonder die informatie conclusies te trekken. Vanuit een kritische reflectie van Ruben, een deskundige ter zake van Groen Laakdal, klopt dit verhaal inderdaad wel. Hij liet ooit zo'n studie doen voor een ander project. Wil je meer weten? Lees sectie 3.2 van het verslag even.  Kleine opmerking: de gegevens van de geluidsmetingen van BP (ook ikv exploitatievergunning) waren nog niet beschikbaar. Wegens een onderhoud aan de installatie waren de metingen op een later en meer relevant tijdstip uitgevoerd.   Er worden ook periodieke metingen uitgevoerd naar geur en luchtvervuiling. De gemeten concentraties liggen in Laakdal allemaal ruimschoots onder de lange termijn blootstellingsnormen (die zeer streng zijn gemeten), dus dat lijkt allemaal prima te zitten. Enkele componenten zijn specifiek voor de bedrijven, maar bijvoorbeeld voor benzeen zal de snelweg daar zeker ook zijn aandeel in hebben.   Het is vooral belangrijk dat mensen weten dat als er klachten zijn (geur, lawaai, licht, ...) ze best direct contact opnemen met de groene lijn. Dit is een gratis telefoonnummer waarin alle klachten worden genoteerd zodat ook kan onderzocht worden waar de oorzaak zit en welke verdere maatregelen nodig zijn.    Meer weten? Hier lees je het verslag.