Hulp voor sociale huurders

01 Februari 2020

In januari 2020 werden in Vlaanderen de nieuwe huurprijzen van kracht voor de sociale woningen. Er bereikten ons verhalen van een verhoging tot wel 200 Euro in sommige gevallen.  Voornamelijk de gezinnen met kinderen met een handicap zouden hun huur fors zien opslagen. De inkomensvervangende tegemoetkoming werd immers mee in rekening gebracht. Alleen al voor de Geelse Huisvestingsmaatschappij betreft het in Laakdal niet minder dan 23 gezinnen die meer dan 100 euro meer zullen moeten betalen. Wetende dat Laakdal het helemaal niet slecht doet op vlak van sociale huisvestiging, vreesden we er voor dat een aantal gezinnen op termijn in de problemen zou komen. En bijgevolg zou moeten beroep doen op ons OCMW. Als gemeente hebben we die huurprijzen niet zelf in de hand. Die bevoegdheid zit bij de Vlaamse overheid. Maar we kunnen wel laten weten wat we vinden van zo’n ondoordachte maatregelen. Groen Laakdal vond het in de gemeenteraad wenselijk dat onze Laakdalse Schepen voor Sociale Zaken en onze vertegenwoordigers in de sociale woningmaatschappijen zich uitdrukkelijk zouden aansluiten bij het verzet.  En zo geschiedde! Zelfs VRT NWS pikte het Laakdalse bezwaar op. Ondertussen hoorden we dat er op Vlaams niveau enige bereidheid zou zijn om sommige verhoogde huurprijzen te herbekijken. Het is te hopen!