Kinderarmoede in Laakdal verdrievoudigt op vijf jaar tijd

22 September 2019

Kinderarmoede in Laakdal verdrievoudigt op vijf jaar tijd

Kinderarmoede-cijfers ongemeen hard voor Schepen Raf Moons Soms zijn cijfers hard. In dit geval hard voor het sociale beleid van de CD&V in Laakdal. Vorige maand kon Groen Laakdal ze inkijken. In het meerjarenplan was “kinderarmoede” één van de twee speerpunten. Terecht overigens. Lege brooddozen op school horen niet thuis in onze moderne samenleving. Kinderen die moeten opgroeien in armoede krijgen niet wat ze verdienen. Voor hen geen uitstapjes, geen stoere vakantieverhalen, geen sportclub. Maar ons bestuur (CD&V en Pro Laakdal) bakte er de afgelopen jaren weinig van op dat vlak. Ze kregen de budgetten die ze vroegen, konden alle maatregelen uitvoeren die ze ingepland hadden. Niet minder dan 35 actiepunten werden opgelijst, gepland en mooi uitgevoerd.Geweldig mooi op papier dus. Want de echte cijfers zijn voor Laakdal dramatisch. De kinderarmoede verdrievoudigde (!) afgelopen legislatuur. Ze steeg volgens cijfers van Kind en Gezin van 3,5% (2013) naar 11% (2018). Ongelooflijk? Check de cijfers hier zelf.En wat nog erger is. Op de laatste OCMW-raad kon Raf Moons, de Schepen van Sociale Zaken heel die periode, ons zelfs geen beterschap beloven. Alleen meer van hetzelfde. Hij zei dat ideeën van de oppositie welkom waren. Ons voorstel om voedselbedeling met voedseloverschotten te organiseren in Laakdal kwam dus op tafel. En toen weigerde de meerderheid hierover te stemmen. Ze haalden zelfs een amendement boven om het punt van de raad te verwijderen. In plaats van zich bezig te houden met politieke spelletjes en het saboteren van goedgemeende voorstellen zouden ze beter hun energie steken in het maken van een fatsoenlijke analyse van deze dramatische cijfers! Of moeten we binnen vijf jaar terug blij zijn met een verdrievoudiging? Groen stelt met lijst van 40 voorbeeldprojecten voor Hopelijk niet. Groen Laakdal neemt de handschoen op. Wij leveren het bestuur alvast 40 kant-en-klare projecten die bewijzen een structurele impact te hebben op kinderen in kansarmoede. Zij staan uitgebreid beschreven in de recente (oktober 2017) studie van de universiteiten van Gent en Mons. Enkele voorbeelden? Een buddywerking waar Groen Laakdal al jaren voor pleit, een ruilwinkel met spulletjes voor kinderen van 0 tot 3 jaar, een talentcoach, inzet van brugfiguren, een gezinsondersteuningsteam, aandacht voor jongeren uit de jeugdzorg, een jeugdhuis waar iedereen welkom is, … Als het huidige beleid bereid is zelfs een miljoen euro te investeren in een kunstgrasveld of 500.000 euro voor kabinetsmedewerkers te voorzien, zal het aan middelen niet ontbreken om waardevolle projecten te realiseren. Het optrekken van het leefloon tot de Europese armoededrempel is al een gemakkelijk maar goed begin.