Klimaat en energie

Klimaat is voor ons een van de belangrijkste standpunten. Dat gaat niet enkel om spaarlampen of elektrische auto's. Wij verwerken klimaat in elke mogelijke beleidsbeslissing. Dat moet aangezien het ook elk aspect van onze toekomst mee zal bepalen. 

Hitte en water

Zomers zoals die van 2018 zijn niet meer de uitzondering. Het was niet enkel hier heet, over heel de wereld steeg de temperatuur. We hebben een hitteplan nodig voor onze gemeente. We moeten bepalen hoe we met ons water omgaan, niet alleen tijdens hittegolven, maar elke dag van het jaar.

Burgemeestercovenant

Onze gemeente moet flinke stappen vooruit maken met haar klimaatdoelen. Daarom moeten we het tweede Burgemeestercovenant ondertekenen. Daarmee belooft de gemeente tegen 2040 40% minder CO2 uit te stoten. Dat is heel wat, maar als we als burgers en gemeente samenwerken, kunnen we dat doel halen.

DIFTAR

Voor ons is het simpel: de vervuiler betaalt. Dat is op dit moment met het DIFTAR niet zo. De vaste kost moet naar beneden en de variabele kost naar boven. Wie veel afval maakt, moet meer betalen. Mensen mogen niet langer gestraft worden als ze sorteren. Er moeten meer verschillende soorten afval, zoals restplastic opgehaald worden.

Open ruimte

We doen alles om open ruimte in onze gemeente te beschermen. De natuur die er groeit koelt ons af tijdens hete zomermaanden en vangt overtollig water op bij regenval. Zo beschermt ze ons tegen overstromingen. De verharding mag niet blijven doorgaan zoals ze nu doorgaat. In elk project van de gemeente wordt natuur ingepland. Als prioriteit, niet voor een mooie foto in de krant.