Koen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

17 Januari 2022

Koen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Het nieuwe jaar 2022 brengt in Laakdal ook een nieuw gezicht in de politiek.  Bij Groen neemt Stef Windelinckx ontslag uit het BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst) van het plaatselijke OCMW.  Stef was ook vorige legislatuur al paraat.  Hij legde vooral de nadruk op de leeflonen die verhoogd zouden moeten worden tot de Europese armoededrempel.  Daarnaast ijverde hij steeds voor de oprichting van een buddy-systeem om nieuwkomers in onze gemeente te begeleiden. Na al die jaren ga ik wat meer tijd vrij maken voor mijn andere grote passie, reizen naar verschillende Aziatische landen, aldus Stef Windelinckx. Opvolger van Stef en dus nieuw vanaf deze maand is de 36-jarige Koen Vankerkhoven.  Van opleiding is hij maatschappelijk assistent en heeft hij een uitgesproken sociaal profiel.  Professioneel is hij verbondenaan vzw WEB (Werkervaringsbedrijven) in Turnhout. Hij focust vooral op de persoonlijke randvoorwaarden die moeten voldaan zijn om een job te kunnen invullen. Het spreekt vanzelf dat ik mijn professionele vaardigheden en kennis ten dienste zal stellen ter versterking van het Laakdalse sociaal beleid! Het spreekt vanzelf dat ik mijn professionele vaardigheden en kennis ten dienste zal stellen ter versterking van het Laakdalse sociaal beleid, verzekert Koen ons.