Meer natuur in klimaatbeleid

22 Maart 2019

Meer natuur in klimaatbeleid

Meer natuur in het klimaatbeleid In onze gemeente zijn al heel wat acties ondernomen om de klimaatverandering tegen te gaan. De focus ligt hierbij vooral, en terecht op energiebesparing. Maar we merken dat de doelstellingen op dat vlak niet gehaald worden. Ondertussen gaat er te weinig aandacht naar natuur en milieubeleid. En we vergeten ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Natuur als oplossing voor het klimaatvraagstuk De effecten van klimaatverandering kunnen worden opgevangen door landschappen in te richten als zogenaamde klimaatbuffers. Klimaatbuffers zijn natuurgebieden die bijvoorbeeld het risico op overstromingen kunnen verminderen, of het effect van droogte opvangen. Klimaatbuffers hebben als extra voordeel dat ze doorgaans een hoge natuurwaarde hebben, waardoor ze het landschap en de biodiversiteit verbeteren. Biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen spelen een belangrijke rol in de hele klimaatproblematiek. Ze maken mensen, soorten en populaties veerkrachtiger zodat ze zich beter kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Hoe groter de verscheidenheid van dieren en planten, hoe meer ecosystemen de schokken van de klimaatsveranderingen zullen overleven. De klimaatsverandering heeft duidelijk invloed op de natuurlijke systemen: ze is schadelijk voor biodiversiteit en één van de oorzaken van biodiversiteitsverlies. Wanneer biodiversiteit en ecosystemen niet efficiënt beschermd worden, zal het klimaat nog sneller veranderen en zullen de gevolgen groter zijn. Natuur is niet enkel een zegen voor plant en dier, het is ook de makkelijkste én goedkoopste oplossing om ons te beschermen tegen de grillen van het klimaat. Bij hevige regen slorpt natuur het water op, en bij droogte geeft ze het water weer af. Bovendien maakt natuur gezond. Investeren in natuur Investeringen in natuur zijn dus broodnodig en deze betalen zich op termijn helemaal terug. Het natuurbeleid in Laakdal De gemeente heeft er voor gekozen om zelf geen natuurgebieden aan te kopen, maar om natuurpunt te steunen bij de aankopen. Natuurpunt beheert in Laakdal meer dan 350 hectare natuurgebied, waarvan 12 hectare eigendom van de gemeente. 10 landbouwers en een terreinploeg helpen bij het maaien van 28 hectare graslanden. In Laakdal zijn meer dan 200 gezinnen lid van Natuurpunt. Een beheerteam van enkele vrijwilligers houdt zich actief bezig met de aankoop, herstel, en dagelijks bestuur van het hele project. Aankoop van natuurgebied in functie van algemeen nut Natuurpunt krijgt normaal gezien voor de aankoop van natuurgebieden subsidie van het Vlaamse Gewest. De hoogte van dit bedrag is van vele factoren afhankelijk en schommelt tussen 50 en 80% van het aankoopbedrag. De overige middelen om de aankoop te financieren moet Natuurpunt zelf bijeenzoeken. Natuurpunt verwacht dat onze gemeente op vlak van natuurbeleid een tandje wil bijsteken. Want het is duidelijk dat deze gronden aangekocht worden in functie van algemeen nut. De gemeente beloofde in een subsidiereglement van 1/7/1995 om de aankopen van natuurgebied in onze gemeente met een maximum van 10% investeringssubsidie te steunen. Maar het uitbetaald bedrag is steeds afgetopt tot 2500 euro per jaar. Die investeringssubsidie van 2500 euro is ondermaats als je weet dat het Natuurpuntproject De Laakvalleien de laatste 5 jaar gemiddeld 26.000 euro betaalde aan restfinanciering op de aankopen in Laakdal. Dat is dus het tienvoudige van wat de gemeente doet. En dat voor aankopen in functie van algemeen nut. Herstel van natuurgebied Veel percelen in natuurgebied worden in privéhanden soms bijna onherstelbaar beschadigd door het aanbrengen van allerlei materialen, afsluitingen en vreemde aanplantingen. Om deze natuurgebieden na aankoop te herstellen, worden afsluitingen en gebouwen afgebroken, oeverbeschoeiing van vijvers wordt verwijderd en exotische tuinplanten worden opgeruimd. De gemeente geeft hierbij logistieke ondersteuning en komt tussen in de stortkosten. Het afvoeren en storten zou volledig en onvoorwaardelijk door de gemeente gedragen moeten worden. Men kan deze ingreep vergelijken met het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten. In Herselt is het containerpark voor Natuurpunt gratis. Beheer van natuurgebied Natuurpunt zorgt voor het beheer en de openstelling.Gemeente maait plaatselijk de wandelpaden, maar zonder het maaisel af te voeren. Dit geeft een vergrassing. Verder geeft de gemeente geen financiële steun voor het beheer. Wel een werkingssubsidie van jaarlijks 800 euro. Net genoeg om de postzegels te betalen. Het kan anders: een voorbeeld uit de pers. Stad Kortrijk investeert 15 miljoen euro in nieuwe natuurMet de belofte om 100 ha extra bos en natuur aan te leggen, en 18 beken ecologisch in te richten, maakte de Stadscoalitie Kortrijk (Team Burgemeester, sp.a en N-VA) van natuur al eerder een topprioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, voorziet de stad nu 15,25 miljoen euro, dat is 10% van haar totale investeringsbudget. Op termijn betaalt deze uitgave zich helemaal terug.Natuur is niet enkel een zegen voor plant en dier, het is ook de makkelijkste én goedkoopste oplossing om ons te beschermen tegen de grillen van het klimaat. Bij hevige regen slorpt natuur het water op, en bij hitte geeft ze het water weer af. Bovendien maakt natuur gezond. Zulke investeringen verdienen navolging in gans het land. Wie gaat de uitdaging aan met Kortrijk om de meest natuurrijke stad of gemeente van Vlaanderen te worden?   Bijdrage van Vic Van Dyck, conservator voor Natuurpunt