Natuur

We zijn geen groenen voor niets. Natuur nemen we mee in elke beslissing die we nemen. Leggen we een straat her aan, dan kijken we waar er bomen of struiken kunnen. Bouwen of verbouwen we een pand van de gemeente, dan zoeken we uit hoe we zoveel mogelijk groen aanleggen.

Open ruimte blijft open

Door onze kernen te verdichten, behouden we natuur aan de rand van onze gemeente. Deze open ruimte is erg belangrijk. We hebben natuurgebieden nodig om in te ontspannen, maar ook om onze lucht te zuiveren. Groen beschermt ons van overstromingen door water op te vangen bij regenval en koelt ons af tijdens hittegolven. 

Dit wilt niet zeggen dat we zo maar zonder nadenken alles vol appartementsgebouwen zetten. Ons dorp blijft een dorp. Maar we steunen vernieuwende woonideeën. 

Meer natuur, minder beton

We breiden de natuurgebieden in en rond onze gemeente uit. Daarvoor werken we samen met partnerorganisaties, buurgemeenten en de provincie. 

Elk draagt zijn steentje bij

In elk gemeentelijk project nemen we natuur mee in de planning. We planten zo veel mogelijk groen en zorgen dat het voor insecten, zoals bijen en vlinders, mooi wonen is in onze gemeente.

We staan onze burgers bij met informatie over duurzaam tuinieren. We organiseren projecten om hen te ondersteunen.