Ondersteuning van economie van de nabijheid

15 Maart 2012

Als Groen pleiten we voor een meer duurzame en sociale economie. Een belangrijke factor hiervoor is het

verkorten van de afstand tussen producent en consument. Dat de melk terug van de koe bij een boer hier in Laakdal komt en niet van een koe ergens in Europa (of nog verder). Het zorgt niet alleen voor echte besparingen inzake transport (in geld en in energie) maar het zorgt ook voor een echt contact tussen gebruiker en producent. Het benadrukken van de korte keten is dus een belangrijk beleidspunt.

Wat kan de gemeente hiervoor doen of
doet ze al?

? Ze voert proactief beleid rond de
bedrijventerreinen in de
gemeente en trekt gericht duurzame
bedrijven aan,
bijvoorbeeld zij die dichtbij kunnen afzetten.

? Ze ondersteunt/organiseert lokale
afzet van landbouw- en
streekproducten en andere korte ketens tussen
producent
en consument.

? Ze vervult zelf een voorbeeldrol in
haar aankoopbeleid
door dichtbij geproduceerde producten te
verkiezen.

? Dat bedrijven maximaal inzetten op
werknemers die
dichtbij wonen kan door de lokale overheid mee
gestimuleerd worden via lokale banenmarkten, mobiele
werkwinkels die
de wijken intrekken en via het creëren van
arbeidsplaatsen in de
sociale economie.

Konkreet is er bijvoorbeeld de
melkautomaat in Eindhout en
het voedselteam in Laakdal : Verse
groenten en fruit, bio-
streekproducten, Wereldwinkel-producten en
zuivel van
Hoeve "De Ploeg" zijn elke week dinsdag beschikbaar.
Alles
aan een eerlijke prijs, voor boer én consument. Het
afhaalpunt bevindt zich in de Sporthal in Veerle. Wie meer
info wil,
kan zich wenden tot de milieudienst.