Persbericht Groen Westerlo-Laakdal-Herentals-Tessenderlo

14 April 2021

Persbericht Groen Westerlo-Laakdal-Herentals-Tessenderlo

Op heel wat plaatsen in de Zuiderkempen komen individuele burgers, gemeentebesturen en actiegroepen met standpunten tegen de geplande leidingstraat. De plaatselijke afdelingen van de politieke partij Groen slaan de handen in mekaar en komen naar buiten met een gemeentegrensoverschrijdend standpunt. Eigenlijk zelfs provinciegrensoverschrijdend. Hun standpunt is duidelijk. De impact op “wonen, natuur en landbouw” van de voorgesteldetracés is veel te groot. Marc Gouwkens, gemeenteraadslid Westerlo: “Naast de bedreiging voor Oevel en Trienenkant zien we ook een enorme ontbossing. We berekenden zelf dat niet minder dan 35 voetbalvelden bos zou moeten gerooid worden. Alleen al in onze gemeente! En heraanplant bovenop de aangelegde leidingstraat is verboden. Zo staat duidelijk in het aanvraagdossier. Met het klimaatvraagstuk in het achterhoofd compleet onaanvaardbaar.” Paul Mondelaers, gemeenteraadslid Laakdal: “Zowel het gecombineerd als het zuidelijk tracé zijn zwaar belastend voor Eindhout, één van de Laakdalse dorpen. Naast de naburige Sevesobedrijven en de E313, zouden ze ook nog een brede leidingstraat op hun bord krijgen.Een dorp kan veel hebben. Maar teveel is teveel. Het zuidelijk tracé doorkruist dan weer de volledige gemeente en legt een grote hypotheek op natuur en landbouw. Het aantal betrokken perceeleigenaars is in dit geval nauwelijks te tellen.” Dirk Camps, gemeenteraadslid Tessenderlo: “ We zien het absoluut niet zitten dat de poort tot het natuur- en recreatiegebied Gerhagen helemaal doorkruist wordt door deze leidingstraat. Iets verder moeten dan weer tientallen bomen sneuvelen. Maar ook de bosrijke omgeving van Rodenberg zal een kaalslag ondergaan. Deze prijs, al het verlies aan waardevolle natuur, is véél te hoog voor het leggen van deze pijpleidingen." Daarnaast stellen de raadsleden zich vragen bij de veiligheid. Ze denken aan het pijplijnincident ter hoogte van Estée Lauder eind 2019. “Ook de timing dat de Vlaamse Regering met dit dossier voor de pinnen komt, is wel héél ongelukkig. Grote inspraakmomenten zijn moeilijk te organiseren, participatie en transparantie ver weg.” De uiteindelijke beslissing ligt niet in handen van de lokale besturen maar wel in die van de Vlaamse Regering (N-VA, CD&V en Open VLD). Die zal het laatste woord hebben. De plaatselijke afdelingen van die partijen zouden best beginnen met druk zetten op hun ministers. Dat is ook de reden waarom de plaatselijke Groen-afdelingen de handen in mekaar slaan en ineens de oproep doen aan de andere partijen hier een voorbeeld aan te nemen. “Van individuele burgers en geïsoleerde gemeentebesturen zullen ze in Brussel heus niet wakker liggen. Van georganiseerd verzet over de gemeente- en provinciegrenzen heen mogelijks wel. Verspreide slagorde is in deze een weinig succesvolle taktiek.”, verklaren de raadsleden uit Westerlo, Herentals, Tessenderlo en Laakdal in koor.