Slow Cabin in de Laakdalse natuur: slecht idee

12 Februari 2020

Zijn we op weg naar een nieuwe ruimtelijke wanorde in Laakdal? Je zou het denken. Ons gemeentebestuur gaf toelating aan Stichting Kempens Landschap om vlakbij natuurgebied Helschot, op de grens met Herselt een “slow cabin” te plaatsen, een vakantiewoning zeg maar. Op de Herseltseweg, aan de linkerkant, een beetje voorbij Café Sur Place. Een lucratieve zaak voor de uitbater van de vakantiewoning. Je betaalt al snel 175 euro per nacht. De reservaties stromen binnen.  Dat verbaast ons niets. Wie er wel een keertje passeert te voet of met de fiets, weet dat het er supermooi is. Maar geen goede zaak voor de natuur en ons landschap, vinden ze bij Groen Laakdal.  Paul Mondelaers, gemeenteraadslid, kijkt dit met lede ogen aan. “Jarenlang heeft onze gemeente in samenwerking met natuurorganisaties gestreden tegen de weekendhuisjes en leegstaande vakantieverblijven in de Laakvallei. Het opruimen was een echt titanenwerk. En nu plotseling slaat men een andere weg in. Zelfs het plaatsen van zo’n slow cabin in agrarisch gebied, op een plek die onder het bosdecreet valt, is blijkbaar geen enkel probleem.” Bovendien was er geen overleg met omwonenden, Agentschap Natuur en Bos en belangenorganisaties. “En dat is nochtans noodzakelijk om tot een goed beleid te komen”, zegt Ruben Maes, lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  “Zo’n wijziging in het gemeentelijk ruimtelijk beleid had op zijn minst besproken mogen worden in de daarvoor opgerichte organen.” Bij het voorstellen van de meerjarenplanning afgelopen gemeenteraad zei Schepen van Toerisme, Gerda Broeckx (CD&V) nog dat men verder wil gaan met dit initiatief. Groen Laakdal vraagt aan ons bestuur om toch nog eens goed na te denken en de beslissing terug te draaien. “Ik heb de juridische dossiers die 2 natuurverenigingen hebben opgesteld gezien en ze lijken me ijzersterk.” zegt Mondelaers.  “Hopelijk krijgen we hier geen krachtmeting en geeft de gemeente Laakdal snel opdracht aan Stichting Kempens Landschap om alles op te ruimen en het gebied weer in de vroegere staat te herstellen.”  “Jammer dat je moet schermen met juridische argumenten want iemand met gezond verstand weet toch dat deze plaats niet geschikt is voor zoiets. Het staat geregeld onder water, een kwetsbare biotoop en wie maakt nu een open vuur in zo’n gebied.” vult Maes nog aan. Meer lezen kan je hier