Verkeersveiligheid Smissestraat en Kapellestraat

03 April 2021

Verkeersveiligheid Smissestraat en Kapellestraat

Gevaarlijke verkeerssituaties rond grootschalige bouwprojecten Op de gemeenteraad in maart 2021 agendeerde ons gemeenteraadslid Paul Mondelaers al voor de tweede keer het probleem met betrekking tot verkeersveiligheid ter hoogte van de grootschalige bouwwerven in Veerle (Kapellestraat) en Groot-Vorst (Smissestraat). Beide werven liggen in de woonkernen, vlakbij de schoomomgeving. De bouwprojecten in volle uitvoeringsfase hebben een serieuze impact op vlak van verkeershinder en zichtbaarheid, met andere woorden verkeersveiligheid.  De opstelling van werkmaterieel en het leveren van bouwmaterialen verloopt er geregeld met serieuze hinder voor het doorgaand verkeer. De verkeerschaos en beperkte zichtbaarheid maken het extra onveilig voor de zwakke weggebruikers, omwille van een gebrek aan een aangepaste verkeerscirculatie, rekening houdend met de effectieve inname van het openbare domein. "Buurtbewoners trekken aan de alarmbel. Het zijn vooral de zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van onverwachte manouvres van wagens en vrachtwagens." - Paul Mondelaers, Gemeenteraadslid  Het kan anders! Een doordachte werfinrichting en aangepast verkeerscirculatieplan tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk. De oplossing ligt voor Groen Laakdal in betere afspraken tussen gemeentebestuur en bouwheer. Reeds bij het verlenen van de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) dienen werfinrichting, inname openbaar domein en een aangepaste verkeerssignalisatie te worden geëvalueerd, zodat op elk moment de veiligheid van ondermeer zwakke weggebruikers kan worden gegarandeerd.  Het tijdelijk invoeren van éénrichtingsverkeer, snelheidsbeperkingen, of het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten zijn enkele mogelijkheden om het verkeer op een meer veilige manier te laten circuleren.  Ook bijkomende handhaving is hierbij noodzakelijk om een correcte én verkeersveilige uitvoering van bouwwerken te verzekeren.