Verkiezingsverslag

26 Juni 2019

Verkiezingsverslag

De verkiezingen liggen alweer een maand achter ons. In die maand zijn de regeringsvormingen niet erg vooruit gegaan. Groen blijft voorlopig zowel Vlaams als federaal ingaan op uitnodigingen van de informateurs. De kiezer heeft ons een taak gegeven en die gaan we zo goed mogelijk proberen uit te voeren. We zoeken daarbij een evenwicht tussen de compromissen die onlosmakelijk verbonden zijn aan een bestuursdeelname en een regeerakkoord en ons programma kunnen uitvoeren.  Wat betekent dat nu? Dat wilt zeggen dat we bereid zijn om compromissen te sluiten met andere partijen om een regeerakkoord te maken. Als Groen kan deelnemen aan een regering, dan gaat ons land erop vooruit. We zitten vol goeie ideeën. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid. Als echter blijkt dat er van onze ideeën niets overblijft na inhoudelijke gesprekken met andere partijen, als de compromissen zo ver gaan dat er van onze Groene recepten niets overschiet, dan besturen we niet. Die evenwichtsoefening is moeilijk en bovendien zijn we voor de vorming van de Vlaamse en federale regering niet aan zet. Anderen nemen daar het voortouw. Die anderen maken het er niet makkelijker op, dat weten jullie als jullie het nieuws volgen. Maar we blijven met een open geest onderhandelen en we houden jullie op de hoogte. Een ding is en blijft zeker: Groen bestuurt niet met Vlaams Belang. Op geen enkele manier. In Brussel zijn we wel aan zet. Daar lijkt het erop dat we een mooie progressieve coalitie op de been kunnen brengen. Brussel kleurt dus ook na de verkiezingen groen.   Tot zover het verslag van na de verkiezingen. Verkiezingsdag zelf was andere koek. We gingen vooruit, zowel Vlaams als federaal. In verschillende steden zijn we grootste, waaronder in Brussel. Er zijn meer Groene parlementairen dan ooit tevoren. Toch was het niet de overwinning die we hoopten. We gingen niet vooruit zoals we gewild hadden en de overwinning van extreem rechts, zeker hier in ons eigen Laakdal, is een bittere pil. Hierboven zeiden we al dat we niet besturen met Vlaams Belang. We luisteren echter wel naar hun kiezers. Die mensen hebben heel terechte zorgen. Wij hebben daar Groene oplossingen voor, maar die hebben de mensen niet genoeg overtuigd tijdens de campagne. We proberen dus het sociale beleid dat we uitstippelden in ons programma zoveel mogelijk uit te voeren. Groen is geen partij voor de rijken, als wij besturen gaan de mensen met de laagste inkomens erop vooruit. Dat bewees onze eigen studiedienst met cijfers dan dat bevestigde het Federaal Planbureau. We strijden tegen onrecht en armoede of we nu in de oppositie of de regering terecht komen. Dat staat vast. We strijden echter ook tegen discriminatie. De kiezers van Vlaams Belang hebben dan wel terechte zorgen, of de politici die ze verkozen die echt ter harte nemen, moet ik nog zien. In de dagen en weken na de verkiezingen zagen we de ene na de andere uitspraak die niet door de beugel kon. Tom Van Grieken rende van hot naar haar om brandjes te blussen. Ook Vlaams Belang heeft meer verkozenen dan in een lange tijd. Zij zijn verkozen door het volk, net als onze parlementariërs, maar als zij hun boekje te buiten gaan, roepen we hen ter verantwoording. Voor racisme is in onze samenleving geen plaats. Ook voor holebihaat, transfobie of seksisme niet. Ook daar blijven we voor vechten. Wat de toekomst brengt, dat weten we nog niet. Maar er ligt werk op de plank, zoveel is zeker. Daar gaan we als partij voor. Wil jij daarbij helpen? Word dan lid als je dat nog niet gedaan hebt. Spoor vrienden aan om hetzelfde te doen. Alleen een sterk Groen kan echte veranderingen teweeg brengen in ons land. Dat was zo voor de verkiezingen en dat geldt aan het begin van de zomer nog steeds.    Tenslotte wil ik de bijna 4000 mensen doorheen heel de provincie die voor mij stemde nog graag bedanken. Ik weet dat dat iets waardevol is, je stem. Ik ben dus vereerd dat jullie me hem toevertrouwden. Ik zit dan misschien niet in het parlement, maar weet dat je stem niet verloren ging. Jullie voegden je stem toe aan die van mij en mijn stem zal weerklinken de volgende jaren. Onze stem zal klinken. Dat beloof ik. Kee Kandidaat en campagneleider