Verslag Gemeenteraad April

26 April 2019

Verslag Gemeenteraad April

Schanske blijft? Onze Laakdalse gemeenteraad begon net als vorige maand met enkele minuten spreektijd voor een niet-gemeenteraadslid. En de spreker was ook dezelfde. De vertegenwoordiger van de actiegroep die ijvert voor het behoud van ’t Schanske, het schooltje in Veerle-Heide. Dit keer herinnerde hij alle partijen aan de beloftes die ze maakten voor de verkiezingen en de onlangs ingenomen standpunten. Conclusie: gemeente bouwt nieuwe school. Iedereen is immers voor. De man wist echter beter en uit een vroeger overleg onthield hij dat de kansen aan het keren waren. De meerderheid met Tine Gielis (CD&V) en Frank Sels (ProLaakdal) op kop, was van plan haar verkiezingsbeloftes in te slikken. Met wat hardere taal, gekruid met symboliek en enkele persoonlijke feitjes trachtte hij alsnog de bakens te verzetten. Dat lukte niet echt. Burgemeester Tinne las een zorgvuldig opgestelde tekst voor. Je hoefde zelfs niet tussen de lijnen te lezen om te weten wat later zou beslist worden: weg met ‘t Schanske. Het was het geld niet waard. Tine beloofde snel de knoop door te hakken. N-VA was verontwaardigd en wees op de kostbare tijd die reeds verloren ging. Stem-Open VLD herinnerde zich het chaotisch personeelsbeleid afgelopen jaren. Paul Mondelaers (Groen) stelde dat onderwijs inderdaad duur is maar onwetendheid nog veel duurder. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. In het verleden werd geïnvesteerd in chique projecten die voor de mensen niet zo veel betekenden. En sommige op stapel staande projecten gaan dezelfde kant op. De fractieleiders van de meerderheid (Devoghel-CD&V en Hoes-ProLaakdal) gaan ongetwijfeld een grote carrière tegemoet in de politiek. Beiden waren persoonlijk voor het schooltje maar beloofden zich achter hun Burgemeester en Schepenen te scharen. En dat zonder blikken of blozen. Zoveel soepelheid zal ooit wel beloond worden. Gevlucht van bombardementen en nu in een beschimmeld huis De andere punten van de agenda konden op minder aandacht van het publiek rekenen. Om enkele vluchtelingen te huisvesten, huurde het OCMW een huis in Veerle. Paul Mondelaers (Groen) ging het dossier inkijken en dat rook niet bepaald fris. Het huis was niet-vergund en kreeg onlangs een woononderzoek aan het been. Schimmel in woon- en slaapkamers, geen dakisolatie, vocht overal en slaapkamer die je zelfs niet kon verluchten. Daar gaf onze gemeente dus huurgeld aan. Begrijpe wie kan. Dat wordt nu dus stopgezet. Gelukkig maar. Project Cappellebeemden: komt er nog wat van? N-VA stelde vragen over het project Cappellebeemden in Klein-Vorst. Daar plaatste de meerderheid nog snel voor de verkiezingen enkele Heras-hekken. Zo zie je tenminste dat er serieus gewerkt wordt! Sindsdien windstil. Geen beweging meer. Ils Van Hove (CD&V) weerlegde dat. Er wordt nog steeds heel intens gewerkt aan het dossier volgens haar. We wachten af. De suggestie van Groen om de kerk van Klein-Vorst mee te bekijken in het project en mogelijk al uit te kijken naar herbestemming, werd snel onder de mat geveegd. Deze mogelijkheid onderzoeken ze niet. Jammer. Men laat hier een kans liggen. We geven honderduizenden euro's uit aan nieuwe gebouwen terwijl vlakbij een gebouw leegstaat. Daar kunnen wij niet bij. Appartementenboom in de Smissestraat Groen bracht de de snel groeiende appartementsbouw in Groot-Vorst op de agenda. De Smissestraat dreigt een “street-canyon” te worden. Wat is in godsnaam een street-canyon, vraag je je nu af? Wel, een smalle straat omgeven door steile appartementsgebouwen waartussen de ongezonde lucht blijft hangen. In Antwerpen iets alledaags, bij ons uitzonderlijk. Dat moet zo blijven. Zijstraten dreigen overspoeld te worden voor de toevloed aan auto’s. Paul Mondelaers (Groen) vroeg extra voorlichting en inspraak voor de ruime buurt. Niet nodig voor Frank Sels (ProLaakdal). Er is inspraak genoeg geweest. Nu en in het verleden! Alweer jammer. Tuk-tuks maken de beloftes niet waar In Laakdal rijden al een jaar lang tuk-tuks rond. Je weet wel. De elektrisch aangedreven golfwagentjes die toeristen doorheen het Merode-gebied voeren. Tijd voor een eerste evaluatie. Conclusie: de gemeente betaalt 3.000 euro extra, de tewerkstellingskansen voor zwakkeren worden 20% ingekort. Daar zat Groen nu niet op te wachten. Het project droeg onze goedkeuring net weg omwille van de kansen voor zwakkeren op de arbeidsmarkt. Ook hier, jammer. Vleermuisparadijs Niet iedereen weet dat, maar Laakdal en onze omliggende gemeentes Westerlo en Herselt zijn een belangrijk woon- en jachtgebied voor vleermuizen. Paul Mondelaers (Groen) ontdekte een recente studie van de Vlaamse Landmaatschappij hierover. Niet minder dan 13 verschillende soorten vleermuizen doorklieven dagelijks ons luchtruim. We zijn vergelijkbaar met het Meerdaalbos en het Zoniënwoud. De Vlaamse Landmaatschappij stelde in de 100 blz tellende studie verschillende aanbevelingen voor. Het zou onze gemeente sieren hiermee aan de slag te gaan. De Schepen van Leefmilieu kende de studie niet maar was het idee niet ongenegen. Aan het werk dus !Daarna nog wat politieke aanduidingen (en zitpenningen) voor allerhande intercommunales en soortgelijke verenigingen. De meerderheid van CD&V en ProLaakdal krijgt alles nauwgezet verdeeld. Maak jullie geen zorgen.