Verslag Gemeenteraad februari

26 Februari 2019

Verslag Gemeenteraad februari

Dag allemaal, omdat jullie niet allemaal op de gemeenteraad geraken elke maand dacht we, laten we een verslagje voor jullie schrijven. Zo kunnen jullie allemaal op de hoogte blijven. Meer weten? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief! Jullie weten allemaal nog wel dat we afgelopen oktober naar de stembus trokken met z'n allen. Het was een zonnige dag in Laakdal en wij stemden voor de toekomst van Laakdal. Van onze stemresultaten schiet op de gemeenteraad van februari al niet veel meer over. Van de mensen die wij verkozen gaf er al meer dan een verstek. Ze werden vervangen door mensen die niet meer verkozen waren. Vooral CD&V blonk uit in deze stoelendans. Zelfs een nieuwkomer als An Helsen, die zorgde voor meer representatie in onze gemeenteraad en welkome frisse wind, gaf haar positie als schepen op. De frisse wind is uitgeblazen en de nieuwe gemeenteraad lijkt weer erg veel op de gemeenteraad van voor de verkiezingen. Wij vinden het jammer dat het signaal dat de kiezer de politiek in Laakdal heeft gegeven gewoon genegeerd wordt. Maar er is ook goed nieuws: onze Paul zit er nog altijd en hij levert straf werk af! Dan, over naar de inhoud van de gemeenteraad. De subsidies voor de ouderverenigingen van onze Laakdalse scholen werden unaniem goedgekeurd. De bedragen schommelen tussen de 900 en 2000 euro, afhankelijk van het aantal leerlingen. Paul diende een voorstel in om de belasting op kampeerterreinen af te schaffen. Onze gemeente heeft immers geen enkel erkend en vergund kampeerterrein meer. Het bekende Camping Meerlaer ging enkele jaren geleden dicht. Dan heeft zo'n reglement nog weinig zin. Voor de meerderheid (CD&V en Pro Laakdal) was dat blijkbaar teveel logica. Ze stemden het voorstel weg. Paul verwees nog naar een brief van de laatste campinguitbater dat bij de Gemeente binnenkwam op 7 februari. Het gemeentelijk register van binnenkomende post bewijst dat. De burgemeester, Tine Gielis, aan wie de brief gericht was, herinnerde zich niet die gelezen te hebben. Ook de schepen van Financiën, Jurgen Mensch, beweerde geen brief gezien te hebben. Tja, de brief was dan ook nog maar twee weken geleden toegekomen. Misschien had iedereen het te druk met de stoelendans waarover we het eerder al hadden. In Eindhout staat, net als in de andere deelgemeenten, een oud-gemeentehuis. Vroeger bood het al eens onderdak aan het Klompenmuseum, aan de cultuurdienst en de toeristische dienst. Daarna probeerde de gemeente het te verkopen. Dat lukte niet. Nu heet het Kasteel Kaneel en kan je er terecht voor een lekker ontbijt. Op dit moment betalen de uitbaters geen huur aan de gemeente, maar daar wilt het gemeentebestuur verandering in brengen. De gemeente vraagt in de toekomst voor de uitbating in concessie een minimumbod van 1100 euro per maand. Benieuwd welke beginnende ondernemer zo'n smak geld op tafel kan leggen. Zo ondersteun je geen lokale handelaars. Zeker omdat de gemeente de uitbater gewoon kan buitengooien van zodra ze een kans ziet om het pand te verkopen. Dat is geen manier om met de Laakdalse ondernemers om te gaan. De gemeente moet hier een voorbeeldfunctie nemen en ze doet dat niet. Dat vinden wij niet kunnen. In Klein-Vorst, in Verboekt, zal de gemeente een stuk grond verkopen aan de plaatselijke Kerkfabriek. Dit gebeurt tegen schattingsprijs. Daar kan Groen mee leven. Dat is redelijk. Vlaams Belang onthield zich, waarom is een raadsel. Oud-gediende Richard Laeremans, Stem!, pleitte voor een hogere verkoopprijs. Caroline Janssens (N-VA) haalde haar slag thuis met pleegzorg. Laakdal zal zich registreren als pleegzorggemeente en stelt een actieplan op. Alle gemeenteraadsleden stemden voor, behalve de dame van Vlaams Belang. Delicaat is de discussie rond het schooltje op Veerle-Heide. De meerderheid kan haar verkiezingsbelofte van een nieuw schoolgebouw niet hard maken. De burgemeester riep op om hierover sereen te zijn (lees: liever niet te hard over discussiëren). Nele Devoghel (CD&V), fractieleider van de burgemeester haar eigen partij ging uiteindelijk toch in discussie met Niels Vermeulen (N-VA). Dan was het aan ons. Paul wees de collega-raadsleden op de slechte metingen van stikstofdioxide in Veerle-Centrum. Die waren al bekend van in het najaar, toen CurieuzeNeuzen met haar resultaten naar buiten kwam. Paul stelde voor om verdere metingen te doen in opdracht van de gemeente en snel met resultaten en analyses te komen. Het voorstel van Paul werd goedgekeurd. Dit is een voorstel voor het algemeen belang, voor de gezondheid van de Veerlenaars, toch waren sommige gemeenteraadsleden blijkbaar niet overtuigd. Richard Laeremans twijfelde aan de juistheid van de metingen, Jurgen Mensch, Nele Devoghel en de dame van het Vlaams belang.  Tot zover de gemeenteraad door een groene bril. Heb je vragen? Of ga je graag eens mee met ons naar de gemeenteraad? Stuur dan zeker een mailtje naar [email protected]