Verslag Gemeenteraad Juni

30 Juni 2019

Verslag Gemeenteraad Juni

25 juni 2019. Dinsdagavond. Aangename temperatuur in de Laakdalse raadzaal na een warme dag. Alles wijst er op dat het een ontspannen vergadering zal worden. Meerderheid presenteert de cijfers van 2018 en de oppositie heeft enkele vragen. Op de meeste kregen ze reeds een antwoord op de voorbereidende commissievergadering. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen. Thesaurietoestand, liquiditeitsprognose, budgetwijziging. Alles passeert min of meer geruisloos. Enkele ervaren leden van de oppositie krijgen de antwoorden waarom ze vroegen. Kinderarmoede drie keer hoger dan vijf jaar geleden Dan een eerste aanvaring. Uit de cijfers blijkt dat de kinderarmoedecijfers in Laakdal de laatste jaren zijn geëxplodeerd. Meer dan verdrievoudigd op 5 jaar. En laat kinderarmoede nu net een punt zijn dat gevoelig ligt bij enkele raadsleden. Nestor van de gemeenteraad, Richard Laeremans (Stem/Open VLD) komt er elk jaar op terug. Ook Caroline Janssens (N-VA) brengt het probleem regelmatig ter sprake. En ook Groen had ze opgesnord en vergeleken met enkele andere gemeentes in onze regio. Bedroevend waren de Laakdalse cijfers. Lege brooddozen van schoolkinderen spreken tot de verbeelding. Geen enkel plan van aanpak: brooddozen blijven leeg Het antwoord van de bevoegde Schepen, Raf Moons (CD&V), kon probleemloos meedingen naar de prijs “zwakste antwoord uit de geschiedenis van de Laakdalse gemeenteraad”. Open deuren intrappen ging hem goed af. “Kinderarmoede is een moeilijk gegeven”, “Kinderarmoede is moeilijk te detecteren”. Zal wel zijn. Maar is er in Laakdal al een analyse gemaakt?, vroeg een N-VA’er. Neen dus. Wordt er samengewerkt met scholen, was Niels Vermeulen (N-VA) nieuwsgierig. Oh ja, natuurlijk. Maar op een concreet voorbeeld bleef het wachten. Laeremans stelde voor het oor te luisteren te leggen bij andere gemeenten. “Geen probleem, dat doen we al!”, zei Moons. Maar waar en met wie en bij welk project, daar wacht Laeremans nog altijd op. Moons vroeg aan de oppositie of ze goede voorstellen hadden om dit probleem op te lossen. Sympathiek maar wel héél gemakkelijk. Hijzelf verdient er meer dan 40.000 euro per jaar mee! Voorstellen van Groen genegeerd En het volgende punt was al helemaal koekenbak. Groen stelde in mei al voor een punt op te richten voor de bedeling van voedseloverschotten aan behoeftigen. In mei vroeg Frank Sels (Pro Laakdal) een maand uitstel. Dus Groen-raadslid Paul Mondelaers komt er in juni terug mee op de proppen. Hij vraagt dat meerderheid en oppositie dit voorstel zouden goedkeuren en dat er aan de slag zou worden gegaan om dit te realiseren. Dit was niet naar de zin van CD&V-fractieleider Devoghel. Zij vroeg nog enkele maanden uitstel. Schepen Moons had zijn job immers nog niet volledig kunnen doen. Meer zelfs, de meerderheid gebruikte haar getal om het Groen-voorstel van de agenda af te voeren. Er mocht zelfs niet meer over gestemd worden! Pure sabotage van een goedgemeend voorstel, gedragen door een belangrijk deel van de bevolking. Wellicht was de indiener van de verkeerde partij (Groen). Nog enkele punten over de gemeentefinanciën werden kort besproken en daarna verdween de volledige oppositie (N-VA, Vlaams Belang, Stem/Open VLD en Groen) uit de zaal. Boos, ontgoocheld en gedegouteerd door de houding van de meerderheid die zelfs een simpele stemming over een voorstel van de oppositie verhinderde.Tien minuten later was de zitting voorbij. De meerderheid behandelde op een drafje de resterende punten. De democratie hing in de touwen.