Verslag Gemeenteraad Maart

25 Maart 2019

Verslag Gemeenteraad Maart

De gemeenteraad van maart begon buitengewoon ongewoon. Een vertegenwoordiger van de actiegroep die pleit voor het behoud van het schooltje in Veerle-Heide maakte gebruik van de 5 minuten spreektijd die niet-gemeenteraadsleden kan worden toegekend. En deze persoon deed dat schitterend. Bevlogen en stevig onderbouwd. Karl Van Houdt, want zo bleek de man te heten, ontroerde iedereen. Samen met tientallen medestanders bewees hij nauwkeurig dat er voor dat schooltje een draagvlak is. De meerderheid (CD&V en ProLaakdal) die voor de verkiezingen een nieuwe school beloofde, wil daar nu op terugkomen. Politiek van het laagste niveau! Schril contrast met de sereniteit en waardigheid van de actiegroep. Opvallend figuur op de publieksbanken, Octaaf Janssens. Deze man ijverde als Schepen jarenlang voor de bouw, het werd hem meermaals beloofd maar zat er nu wat verweesd en bedrogen bij. Bij de bespreking van dit punt heerste blijkbaar toch wat zenuwachtigheid bij de meerderheid. De Burgemeester (Tine Gielis, CD&V) verweerde zich met de uitspraak “Ik was vorige legislatuur geen Schepen van Onderwijs!”. Dat klopt als een bus. Ze was niemand minder dan Burgemeester en daarmee voorzitter van het Schepencollege dat alle beslissingen nam. Misschien in het vervolg toch maar eens twee maal nadenken voor je zoiets vertelt, Tine. Volgende keer beter! Daarna was het de beurt aan de verkiezing van de Politieraadsleden. Al voor de tweede keer op korte tijd. De eerste keer (in januari) had de CD&V de verkiezing vakkundig in de prak gereden. Zowel Tine Gielis als Raf Moons gingen toen ondanks waarschuwingen van Groen-gemeenteraadslid Paul Mondelaers en andere oppositieleden vlot de bocht uit. Gevolg: volledige vernietiging door de Bestendige Deputatie en tweede zit. Raf liet zich nu van zijn grootste kant zien. Hij verontschuldigde zich parmantig bij de gemeenteraadsleden en dit keer slaagde men er wel in om wettig de raadsleden aan te duiden. Groen vreesde dat de jeugdbewegingen zouden belast worden op de verhuur van hun kampeerterrein. Dat kon door de wel heel eigenzinnige interpretatie van de belasting op kampeerterreinen door het Schepencollege. Jurgen Mensch (ProLaakdal) stelde ons gerust. Zou niet gebeuren. ’t Is te hopen!  N-VA zette in op verkeersveiligheid en bracht de gevaarlijke toestand in Klein-Vorst op tafel evenals het “parkeren” in de Smissestraat in Groot-Vorst. Overtuigend en bevredigend waren de antwoorden van Schepen Frank Sels (ProLaakdal) niet. Gewestwegen, overleg, in de toekomst, … Het gekende riedeltje.  Willem Van Krunkelsven (Stem-Open VLD) bekloeg zich over de hangjongeren aan de Sporthal en BKO in Veerle. Hij zal wel een punt hebben. Maar wat wil je als je als gemeente geen jeugdhuis meer aanbiedt aan deze doelgroep? Daarom zegt Groen: Een jeugdhuis in Laakdal, en snel zelfs! Klimaat is hot. Ook op de Laakdalse gemeenteraad. Daar zorgde Groen voor. Paul Mondelaers pleitte voor het gebruik van onze schitterende natuur als klimaatbuffer. In tijden van wateroverlast wordt het overtollige water opgeslagen en in tijden van droogte langzaam weer afgegeven. Oplossingen hoeven niet altijd high-tech en superduur te zijn. Daarom vroeg hij het Laakdalse bestuur om aan tafel te gaan zitten met Natuurpunt. Deze organisatie heeft know-how in natuurbeheer. Ook andere organisaties (zoals landbouwers) kunnen betrokken worden bij dit overleg. Het voorstel werd met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Waarvoor dank, collega's! Toch klein beetje raar bij CD&V. Raadsleden Devoghel en Van Bel stemden tegen. De Burgemeester stemde niet. Zou natuur dan toch een moeilijk thema zijn voor sommigen? Stem-Open VLD had nog vragen over de rioleringsplannen en de kapotte schoolbus van de Gemeentelijke Basisschool in Veerle. Geen probleem volgens de meerderheid. Komt allemaal goed.