Verslag Gemeenteraad Mei

14 Mei 2019

Verslag Gemeenteraad Mei

Schanske blijft, de saga gaat verder Het begint stilaan traditie te worden in de Laakdalse gemeenteraad. De ouders en sympathisanten van Schanske in Veerle-Heide doen er alles aan om het voortbestaan van hun schooltje te vrijwaren. Deze maand zamelden ze meer dan 300 handtekeningen in om een punt te agenderen op de gemeenteraad. Ze vroegen meer bepaald een jaartje respijt om te bewijzen dat hun school wel degelijk leefbaar is. De meerderheid was onverbiddelijk. CD&V en ProLaakdal willen het schooltje per sé dicht. Hoe de oppositie zijn best ook doet om argumenten aan te dragen. De beslissing werd en petit comité genomen en zal doorgedrukt worden. Paul Mondelaers (Groen) verwees naar een mogelijk gewijzigd beleid op Vlaams vlak na de verkiezingen en om daarom niet overhaast te werk te gaan. “Ja me hoela!”, zegt de meerderheid. Dit is zuiver kiezersbedrog. Veel projecten kostten een pak meer geld en leefden veel minder onder de Laakdallers. Hielp allemaal niks. De gemeenteraadsverkiezingen zijn gewonnen, dus de beloften kunnen bij het oud papier. En de meerderheidsleden durfden zelfs het woord niet nemen om hun beslissing te verdedigen. Arme CD&V en ProLaakdal-raadsleden. Verkozen in oktober 2018 door de Laakdalse bevolking en nu al te bang om hun mening te zeggen. Triest! Vervuilde Vest Willem Vankrunkelsven (Stem! en Open VLD) bracht de belabberde toestand van de vest rondom de pastorie in Groot-Vorst onder de aandacht. Of er nu voldoende water in staat of niet was een discussiepunt. Of er een reling moet aangebracht worden om de veiligheid te garanderen was een ander. Er ligt in ieder geval teveel zwerfvuil in. Daarover kan geen meningsverschil zijn. Oud-gediende Laeremans, partijgenoot van Willem, pleitte er voor om ze gewoon dicht te gooien. Lijkt ons toch nogal drastisch. Voedselbank in Laakdal Paul Mondelaers (Groen) vroeg het bestuur om werk te maken van een eigen Laakdals voedselhulp-afhaalpunt. Nu verwijst ons OCMW zo’n 40 mensen in hoge nood door naar onze buurgemeenten. Ze moeten daar 1x per maand overschotten ophalen, kilo’s bloem, liters melk, pakken pasta, dozen blikvoer. Dat kan zeker beter en menselijker. Enerzijds wel pronken met je uitstekende dienstverlening in een gloednieuw gemeentehuis en anderzijds de Laakdallers die je het meest nodig hebben, wandelen sturen. Paul werd gesteund door Open VLD, NV-A en Vlaams Belang. Raf Moons (CD&V) stelde zich onbegrijpelijk hard (en harteloos!) op. Er zou geen vraag zijn, het ging slechts over een beperkt aantal mensen. Onbetamelijk voor een Schepen van Sociale Zaken, volgens Groen. Frank Sels (ProLaakdal) vroeg aan Paul Mondelaers om nog een maand geduld te hebben. Het bestuur wilde het dossier even bestuderen en kijken wat in de mogelijkheid lag. Prima, al heeft het bestuur al jaren tijd gehad om dit knelpunt de wereld uit te helpen. We hebben de hoop dat er alsnog een oplossing aan komt. Louis Boeckmans wordt ere-burger Soms bestaat er ook eensgezindheid in de raad. Over de benoeming van Louis Boeckmans tot ere-burger van onze gemeente bijvoorbeeld. Deze kranige overlever van verschillende WO II-kampen spreekt al vele jaren vol moed over zijn oorlogservaringen in scholen, tegen verenigingen en doet rondleidingen in Breendonk. Schitterend en geen overdreven luxe in polariserende tijden waarin extreem-rechtse keuzes worden gebanaliseerd. Dik verdiend! Laakdal in actie tegen discriminatie Nog goed nieuws. Laakdal gaat de komende jaren onder andere een meldpunt oprichten voor discriminatie op de private huurmarkt. De gemeente start ook een woonoverleg op. Kempens Woonplatform neemt het voortouw. Het krijgt hiervoor Vlaamse subsidies. Betaalbaar en kwalitatief wonen blijft voor heel wat mensen een uitdaging. Groen juicht deze initiatieven toe en stelde voor om ook mensen in moeilijke woonsituaties op te nemen in dit overleg. Pluim van de maand voor dit dossier. En dan ook nog Verder werd nog gediscussieerd over de samenstelling van commissies, adviesraden, stemlokalen en vuilbakken in het straatbeeld.Caroline Janssens (NV-A) polste naar de stand van zaken over de mantelzorgpremie en de European Disability Card, engagementen van de meerderheid. Wachten tot Sint-juttemis?