Gemeenteraad februari door een Groene bril

28 Februari 2021

Gemeenteraad februari door een Groene bril

Gelukkig bestaat er oppositie De 148 thuiskijkers van de digitale Gemeenteraad konden zich afvragen of er wel een meerderheid bestaat in Laakdal.  Veel meer dan laten goedkeuren dat er digitaal vergaderd wordt en de notulen van de vorige zitting komt men niet. De grote stilte heerst bij hen. "Gelukkig voor het publieke debat bestaat er in Laakdal zoiets als oppositie. De oppositie agendeert al maandenlang de meeste punten, brengt vernieuwing in het debat en wijst de meerderheid op gemiste kansen en onbehoorlijk bestuur. Het is geen moeilijke taak, dat oppositie voeren in Laakdal. Het is niet lang zoeken naar geschoten kemels en flaterende Schepenen. Jammer genoeg." - Paul Mondelaers (Groen) Zotte kosten op de kap van de Laakdaller Zo haalde men iemand binnen op de sociale dienst met als kostprijs meer dan 1000 euro per dag! Paul Mondelaers (Groen) vond dat toch overdreven en stelde voor de samenwerking met dat peperduur Brusselse consultingbedrijf af te bouwen. Nee hoor. Ons Gemeentebestuur had hier bij monde van Personeelsschepen Raf Moons (CD&V) geen oren naar. Gemakkelijke oplossing, lekker doordoen en netjes de torenhoge facturen betalen met geld van de burger. Een flater van jewelste. En zelfs niet bereid bij te sturen. Nu weten we waarom die grondlasten in Laakdal zo dringend omhoog moesten. Richard Laeremans (Stem/OpenVLD) sloot zich bij Paul aan en vroeg in zijn bekende, vurige bewoordingen het vertrek van de betrokken Schepenen. Zij zijn voor hem verantwoordelijk voor dit falend personeelsbeleid. Stem/Open VLD: de toekomst van milieuvriendelijk vervoer in onze straten Willem Vankrunkelsven (Stem/Open VLD) lanceerde het idee om in de Laakdalse appartementen niet alleen parkeerplaatsen te laten maken maar er meteen ook stopcontacten bij te laten zetten. Binnen enkele jaren rijden we overwegend elektrisch en dan komt zo’n oplaadpunt natuurlijk goed van pas. Een beetje vooruitziend zijn. In dezelfde adem pleitte hij voor meer fietsenstallingen om de toegenomen fietsactiviteit in goede banen te leiden. Twee knappe voorstellen. Go Willem! N-VA: veilige wegen en betaalbaar wonen Niels Vermeulen (N-VA) merkte op dat in de Nieuwstraat in Klein-Vorst de “voorrang van rechts” onvoldoende staat aangegeven en vroeg om maatregelen. Tevens vroeg hij naar de voorlopige resultaten van de cadeaubon-actie van onze gemeente in de eindejaarsperiode.  Schepen Jurgen Mensch (Prolaakdal) kwam op de proppen met een ronduit pover resultaat.  Nog maar 1/3 van de bonnen  werd ingeruild en zelfs 579 mensen stuurden hem “kaartje retour” terug naar het OCMW. Overbodig en niet selectief genoeg.  Een dure kemel! Caroline Janssens (N-VA) was benieuwd naar de problemen die kunnen opduiken bij mensen die door Corona een werkloosheidsvergoeding krijgen. Ons nationale nieuws had haar geleerd dat de uitbetaling soms wat op zich laat wachten. In heel Vlaanderen blijkbaar wel maar niet in Laakdal. Hier werden nog geen problemen gesignaleerd, wist Raf Moons (CD&V). Ook vroeg Caroline of onze gemeente al bezig was met de op stapel staande hervorming van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Natuurlijk was dat het geval. Men is informatie aan het inwinnen. Groen: strijd tegen armoede en Laakdals jeugdhuis Paul Mondelaers (Groen) had nog twee interessante ideeën voor onze gemeente. Het invoeren van de REMI-tool, een computertoepassing dat het budget van OCMW-cliënten mee opvolgt. Raf Moons (CD&V) ging het laten bestuderen door de peperdure consultant. Weggesmeten geld weeral. Een bezoekje aan de collega’s in buurgemeente Geel waar men van het systeem gebruikt maakt, was voldoende om overtuigd te zijn. Paul deed dat ter voorbereiding aan de Gemeenteraad, Raf wordt er voor betaald als Schepen en laat het doen door een ander. Tweede idee, de oprichting van een Overkop-jeugdhuis. Op een jeugdhuis wachten onze jonge Laakdallers al jarenlang. De meerderheidspartijen pakken er regelmatig mee uit in hun propagandaboekskes maar er komt nooit iets van in huis. Nu geeft de Vlaamse Overheid er subsidies voor. Het ijzer smeden terwijl het heet is, was de stelling van Paul.  Doe een aanvraag, ga rond de tafel zitten. Frank Sels (Prolaakdal) vond het interessant en ging het bekijken. Wij weten dan hoe laat het is. Wedden dat het niks wordt? Net als vorig jaar vroeg Paul Mondelaers (Groen) naar cijfers over de huisvesting van buitenlandse werknemers in Laakdal. Geruchten gaan dat dit niet altijd koosjer gebeurt, dat veiligheid niet de hoogste prioriteit krijgt.  Burgemeester Tine Gielis (CD&V) kon nog steeds geen cijfers geven en verwees door naar de politie. Men had de laatste tijd blijkbaar andere katten te geselen. Of kemels te schieten. De gemachtigd opzichters, de hulpvaardige dames en heren die de kinderen aan de schoolpoort veilig naar de overkant helpen, verdienen in Laakdal een aalmoes voor hun nochtans erg belangrijk werk. Enkele schamele euro’s per uur. Paul Mondelaers (Groen) vond het nuttig hen op te waarderen, met hen het gesprek aan te gaan en te belonen zoals het hoort.  De Burgemeester verwees naar het Laakdalse reglement en enkele telefoontjes naar schooldirecties om te stellen dat men niet op de vraag van Paul zou ingaan.  Jammer.  Heel jammer. Onze gewaardeerde, gemachtigde opzichters liggen natuurlijk niet onder contract bij een Brussels consultingbureau. En wat doet de meerderheid? En Vlaams Belang? Bij de raadsleden van Prolaakdal, CD&V en Vlaams Belang was het stil, oorverdovend stil.  Was hun microfoon stuk? Zijn ze in langgerekte winterslaap?  Kreunen ze onder de opgelegde zwijgplicht? Wie zal het zeggen? Volgens ons kunnen ze het geblunder van hun eigen Schepenen niet aanzien en hullen ze zich daarom in stilzwijgen. Alle begrip.  Want leg dat van die peperdure consultant maar eens uit aan je buurman die het een maand moet doen met een leefloon van 950 Euro. Dat bedrag kost die consultant … per dag!