Gemeenteraad september door een Groene bril

26 Oktober 2020

Gemeenteraad september door een Groene bril

Een gemeenteraad met twee kenmerken. Enkele opmerkelijke tussenkomsten/ideeën van de oppositie en de meerderheid die strooide met Corona-cadeautjes voor alles en iedereen.  Burgers konden het bekijken vanuit hun eigen salon.  Er was een live-stream voorzien.  Het boeide meer dan 130 mensen.  Leuk en motiverend, die belangstelling. Eerst de cadeautjes. Een lokaal taxibedrijf kreeg meer dan 1000 Euro kwijtgescholden van de voorziene gemeentebelasting.  Het bedrijf had inkomensverlies geleden.  Enkele trouwers zouden immers hun feestelijkheden hebben afgezegd.  Begrijpelijk, maar hebben niet zowat alle bedrijven en gewone burgers inkomensverlies geleden?  Waarom die voorkeursbehandeling?  Groen stemde alvast als enige tegen dit cadeautje. Iedereen mag dat weten. Liberalen en Vlaams Belang onthielden zich.  N-VA stemde met de meerderheid (CD&V-ProLaakdal) mee. De zaakvoerder van het bedrijf is een anti-Vivaldi, zondagse vendelzwaaier op de berm van de Brusselse ring.  Geen geheim. Verklaarde dit zelf in Humo. De oudercomités van de Laakdalse scholen mogen 10.000 Euro onder elkaar verdelen. De Geelse Muziekschool kreeg 4.500 Euro bij op de bankrekening en de Erfgoedcel wel meer dan 6.000 Euro. Niks fout. Er zijn slechtere doelen natuurlijk. Daarnaast enkele tientallen euro’s en voedselpaketten voor leefloners en ander OCMW-cliënteel. Geen tegen-stemmen, al blijft het toch maar een mager beestje voor deze meest-behoeftigen.  Voor Groen mocht het hier gerust wat meer en ruimhartiger zijn. Maar toch een goed begin. We zijn de goede weg ingeslagen, laat ons zeggen. “Optimism is a moral duty”, wist de Duitse filosoof Immanuel Kant 200 jaar geleden al. Over naar de oppositie Zonder de ingediende agendapunten van de oppositie zou de Raad snel gedaan zijn. Niels Vermeulen (N-VA) beet de spits af met een pleidooi voor een herdenkingsmemoriaal ter ere van de slachtoffers van de busramp in Stavelot met vele Laakdalse slachtoffers.  Ongeveer 35 jaar geleden. Hij oogstte veel bijval, ook bij Burgemeester Tine. Later op de avond pleitte Niels nog voor de verbreding van een stuk Lindenstraat in Klein-Vorst en ergerde hij zich aan de verloedering van de pastorijen van Veerle en Klein-Vorst. Paul Mondelaers (Groen) ijverde voor een Laakdals schoolproject waar mezen-vogelhuisjes gemaakt zouden worden om de vervelende processierupsen te bestrijden. Meerdere scholen staan klaar om dit project mee te trekken, wist Paul. Schepen Benny Smets (ProLaakdal) verklaarde dat het bestuur bereid was dit idee over het volledige Laakdalse grondgebied uit te rollen.  Ook de landbouwraad zou betrokken worden. Daarnaast stelde Mondelaers (Groen) vast dat steeds meer huizen in onze gemeente worden opgekocht door bedrijven en ondernemers om buitenlandse werknemers te huisvesten.  Vragen over woonkwaliteit, brandveiligheid, afvalverwerking en afhankelijkheid van werkgevers mogen hierbij gesteld worden.  Burgemeester Tine beloofde om spoedig met cijfergegevens te komen van deze evolutie. We zijn benieuwd. In de Gemeenteraad van juni gaf Schepen Frank Sels (ProLaakdal) toe niet over de meest recente cijfers te beschikken over verkeer in de Nieuwstraat in Klein-Vorst. Zijn gegevens dateerden van een jaar geleden. Om dit op te lossen stelde Paul Mondelaers (Groen) voor in zee te gaan met “Telraam”, een systeem waar burgers mee ingeschakeld worden om het verkeer in hun straat te monitoren.  Deelnemers plaatsen een klein toestelletje aan het venster, dat probleemloos het voorbijkomend verkeer registreert. Een systeem dat regelrecht leidt naar objectieve cijfergegevens, participatie en inspraak. In ieder Laakdals dorp en straat te gebruiken. Verschillende gemeentes doen dat al.  Niet nodig, volgens Frank Sels (ProLaakdal). Het huidige telsysteem van Gemeente Laakdal werkt ook heel goed.  Waarom hij in juni dan geen recentere cijfers had, dat mag Joost weten. En het huidig systeem leidt zeker niet tot veel inspraak en participatie. Dat was al veel langer duidelijk. De Laakdalse grachten komen regelmatig op de gemeenteraad.  Anja Williams (N-VA) had vastgesteld dat ze in Veerle-Heide op verschillende plekken inzakten en Richard Laeremans (STEM-OpenVLD) kloeg over de laattijdigheid van de maaibeurten. Ze hebben allebei een punt.  Paul Mondelaers (Groen) vroeg hoe ons bestuur omging met vragen over het plaatsen van een zorgunit in de tuin.  Enkele mensen hadden hem om raad gevraagd.  Ze wilden in de toekomst hun moeder en/of vader liever huisvesten in een “woning” in hun tuin dan te laten opnemen in een Woon-Zorgcentrum of serviceflat.  Corona zet ook op dit vlak een denkproces in werking.  Je oude dag slijten dichtbij kinderen en kleinkinderen, het gevoel hebben te blijven deel uitmaken van de actieve samenleving.  Een aangenamer vooruitzicht dan de taferelen afgelopen voorjaar in sommige grootschalige instellingen.  Schepen Sels (ProLaakdal) vertelde dat om dit mogelijk te maken er best nog wat wetgevend werk nodig was. Via Kempens Woonplatform ging ons gemeentebestuur dit “meegeven”.  Wat Groen betreft, snel meegeven en snel werk van maken. Mag best een prioriteit worden. Als laatste punt, de Zomerbar aan de Pastorij van Groot-Vorst.  Onze gemeente reserveerde daar in ruil voor een prikje huurgeld, 400 m² gemeentegrond om een terras uit te baten. Daar kwam deze zomer heel wat volk op af.  Het was er meermaals aanschuiven om te kunnen zitten. Toch enkele kritische vragen van Paul Mondelaers (Groen).  "Waarom mochten verenigingen niet meedingen naar dat begeerde plekje?  Hadden alle geïnteresseerden dezelfde kans om een goed dossier in te dienen?  Waren alle dossiers tijdig ingediend? Was de uiteindelijke gelukkige, misschien al eerder in contact met onze gemeentediensten? Waarom geen lokale (Laakdalse/Kempense) producten daar?  En is het normaal dat ons Gemeentebestuur dit promoot en tegelijkertijd bierfeesten en andere evenementen in Laakdal afgelast?" Paul Mondelaers, Groen Schepen Jurgen Mensch (ProLaakdal) reag eerde als door een wesp gestoken. Hij vond de aantijgingen zwaar maar gaf uiteindelijk toe dat de indieningsperiode “nogal kort” was. En onomstotelijk aantonen dat de toewijzingsprocedure correct was verlopen kon hij, net als zijn administratie eerder, ook al niet.  Het is de plicht van een oppositie om vragen te stellen, te controleren en zwakke punten in het beleid aan te wijzen.  Dat is soms wat minder aangenaam en vervelend voor de meerderheid, maar de normale werking van onze Westerse democratie. De Laakdalse oppositie doet alvast wat van haar verwacht wordt.  Dat kan iedereen aan de ingediende agendapunten zelf ontdekken.  Of thuis vanuit je eigen salon op de eerste rij zelf volgen via live-stream.