Groene Big Bang in Laakdal?

08 April 2009

Op 23 april 2009 hielden we een persaktie aan het OCMW-gebouw en Den Auwel in Groot-Vorst, tesamen met Dirk Peeters, onze kandidaat voor het Vlaamse parlement, over het gebrek aan investeringen in duurzame energie door de gemeente. Tientallen inwoners van Laakdal investeerden het laatste jaar in de aankoop van zonnepanelen. De Laakdalse milieudienst organiseerde zelfs een heuse samenaankoop. Daarenboven zorgt onze gemeente voor een leuke premie. Maar wanneer zal onze gemeente zelf het goede voorbeeld geven ? De warmwaterboiler van de Sporthal en de installaties op de twee schooldaken vindt Groen!-Laakdal ruim onvoldoende. De subsidies van de hogere overheden voor deze projecten dekten bijna alle kosten.

Waarom is het spiksplinternieuwe OCMW-gebouw, dat bijna 3 miljoen Euro kostte, niet uitgerust met zonnepanelen ? Er ligt een prachtig plat dak te wachten op de zon. Waarom staan op de plannen van het nieuwe Gildenhuis in Groot-Vorst nog geen panelen? Toch ook een project van ten minste 1 miljoen Euro overheidsmiddelen. En de huizen waar we asielzoekers huisvesten ? En onze instellingen voor gehandicapten? Kortom, Groen!-Laakdal vraagt aan het Gemeente- en OCMW-bestuur dat ze een versneld investeringsbeleid voeren inzake hernieuwbare energie. Daarenboven stellen we voor dat de principes van duurzaam bouwen worden toegepast bij elk bouwproject van de Gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van een adviesvraag aan een erkend organisme inzake duurzame bouwtechnieken. Ons gemeente- en OCMW-bestuur moet zich inschrijven in de Groene New Deal, een nieuw enthousiasmerend maatschappelijk project dat Vlaanderen duurzamer maakt en duizenden niet delokaliseerbare jobs kan opleveren. Dat kan door te investeren in hernieuwbare energie, energiebesparing en ecologische innovatie.