Gemeenteraad juni 2022 door groene bril

26 September 2022

Gemeenteraad juni 2022 door groene bril

Er waren toch wel enkele interessanteweetjes te rapen...

De Laakdalse gemeenteraad van juni zal niet de geschiedenis ingaan als wereldschokkend. Dat zeker niet. Maar er waren toch wel enkele interessante
weetjes te rapen...

Zo leerden we dat het spiksplinternieuwe gemeenschapscentrum in Klein-Vorst in concessie zal gegeven worden. Minimumbiedingen werden vastgelegd op 1000 euro per maand voor het eerste jaar, oplopend tot 2000 Euro het vierde jaar van de concessie. Ils Van Hove (CD&V), die het project claimt binnen de meerderheid, vertelde fier dat men tot deze bedragen kwam op basis van gesprekken met plaatselijke Horeca-ondernemers. Beetje raar dat concurrenten mee aan deze prijszetting doen. Richard Laeremans (Stem/Openvld) vreest dat men aan deze prijs geen uitbater zal vinden. Niels Vermeulen (N-VA) verwonderde er zich over dat het gebouw zou worden aangeboden zonder meubilair. Een extra investering voor de toekomstige concessiehouder/uitbater dus. Paul Mondelaers (Groen) ergerde zich dan weer aan de deur die in de concessieovereenkomst open gelaten wordt voor de plaatsing van kansspelen en gokautomaten. Zulke zaken horen niet in een gemeenschapscentrum. Je moet het gewoon botweg verbieden in de concessieovereenkomst, niet aan voorwaarden en goedkeuringen onderwerpen. Mondelaers kreeg de steun van Vermeulen (N-VA) die zich uitdrukkelijk aansloot bij de vraag. Van Hove (CD&V) wou echter van geen wijken weten, vond een verbod niet nodig en weigerde ook maar één komma te wijzigen in de voorgestelde concessieovereenkomst. Als je alles beter weet, is het leven eenvoudig, hadden we de indruk.

Omdat in enkele buurgemeentes de laatste tijd ballonnetjes worden opgelaten over een fusie met Laakdal, vroeg Groen naar een stand van zaken. Wetende dat onze gemeente worstelt met een huizenhoog personeelsprobleem, dat essentiële functies niet meer worden vervuld, dat men voor alles en nog wat naar IOK loopt, zou dat misschien nog niet zo’n slecht idee zijn. Mondelaers (Groen) vroeg Burgemeester Gielis (CD&V) dus naar haar standpunt. Die antwoordde dat er geen concrete plannen waren en dat er enkel wat rondgesnuffeld werd. Het nieuwe liberale raadslid, Katrien Masschalck, had hierover een leuk idee in petto. “Een burgerbevraging. Laten we het aan de burgers zelf vragen”, zei ze. Gielis ging de suggestie meenemen, verklaarde ze. Om zo snel mogelijk ergens te begraven?

Aan verkeerscreativiteit geen gebrek in Klein-Vorst. Toch zeker niet in de straat Verboekt. Na de verkeersborden, de bloembakken, het plaatselijk verkeer, de
vuilzakken, de New Jerseys, de wegversmallingen en de paaltjes is het gemeentebestuur nu aangekomen bij de fietssuggestiestroken om de snelheid van de wagens te matigen en de fietser te beschermen. Wij kijken al uit naar het vervolg. De fietsstraat? Het woonerf? Zone 30? Een knip?


Onze gemeente trok 50.000 Euro uit voor subsidies aan burgers voor investeringen die het klimaat moeten ten goede komen. Isolatie, groendaken,
panelen en batterijen, ontharding dus. Positief natuurlijk en Mondelaers (Groen) hoopte dat velen deze duurzame investeringen zullen doen in hun woning. Toch zou het jammer zijn volgens hem dat de schaarse subsidies zouden terecht komen bij mensen die de investering ook zonder subsidie zouden gedaan hebben. Zouden we niet beter een beetje meer selectief zijn en ruimhartiger voor de mensen die deze investering financieel niet kunnen doen, vroeg hij zich luidop af. Op vraag van Nele Devoghel (CD&V) werden de standpunten van de verschillende fracties over de stikstofproblematiek (PAS) uitgewisseld. Dat gebeurde met respect voor elkaar en elkaars gevoeligheden. Iedereen had dit immers goed kunnen voorbereiden. Zelfs Vlaams Belang had dit keer een duidelijk standpunt klaar. Niet meteen het meest genuanceerde, maar toch. “Wij zijn voor de boeren”, stelde Ingrid Derop (VB) prompt. Triest dieptepunt was echter de bijdrage van ProLaakdal in het PAS-debat. Niks, nada, nul komma nul inhoud. Verdeeldheid in eigen rangen, gaf spreekbuis Schepen Frank Sels (ProLaakdal) zelf toe. Daarop weigerde hij, zelfs na aandringen van Groen-raadslid Mondelaers, zijn persoonlijk standpunt weer te geven.

Dezelfde Schepen vertelde eerder op de avond wel dat de gronden van de vroegere gemeenteschool ’t Schanske in Veerle-Heide kortelings zullen verkaveld en verkocht worden. Kassa, kassa. Weten wij en heel Veerle-Heide meteen waarom deze gewaardeerde school zo dringend moest gesloten en gesloopt
worden.