Groene Bril september 2022

25 Oktober 2022

Groene Bril september 2022

De beelden van minderjarigen en vrouwen met kleine kinderen op de vlucht die zelfs geen bed gegund worden, doen pijn aan de ogen.

Een heleboel punten op de gemeenteraad, voornamelijk aangebracht door de oppositie en vaak met een actuele inslag. Facturen, energiegebruik, besparingsmogelijkheden. En de opvangcrisis van vluchtelingen natuurlijk ook.

De beelden van minderjarigen en vrouwen met kleine kinderen op de vlucht die zelfs geen bed gegund worden, doen pijn aan de ogen. Wat betreft de opvang bleef onze gemeente het laatste jaar duidelijk in gebreke. We tellen 10 opvangplaatsen en vullen er tot nu toe slechts een drietal in. Dat wil zeggen dat we 7 mensen extra van de straat zouden kunnen halen. Groen-gemeenteraadslid, Paul Mondelaers, stelde aan de gemeenteraad voor deze plaatsen zo snel als mogelijk op te vullen, kwestie van toch enkele mensen extra een koude nacht te besparen. Zijn voorstel werd bijna unaniem aanvaard. Enkel de twee Vlaams Belangers kregen het niet over hun hart het juiste knopje in te drukken. Later vielen de maskers af en kwam hun ware aard naar boven. Waar de twee vertegenwoordigers doorgaans ofwel zwijgen ofwel voorlezen uit iemand anders werk, kwamen ze nu venijnig uit de hoek. Vuiligheid spuien, fulmineren tegen de zogenaamde “asielindustrie”, woonrechten enkel voor rasechte Vlamingen. Bij alle andere partijen dan Groen bleef het muisstil. Gemiste kans toch een beetje. Voor Groen zijn alle mensen, onze mensen.

Caroline Janssens (N-VA) kloeg over het gebrek aan personeel bij de BKO (Buitenschoolse Kinderopvang). Die maakt dat de opvangcapaciteit verlaagd moet worden. Bijgevolg worden jonge gezinnen gedwongen uit te kijken naar alternatieven. Niet altijd simpel.

De oppositie was ook geïnteresseerd welke maatregelen het CBS ging nemen om energie te besparen. Paul Mondelaers (Groen) stelde voor een co-work ruimte te creëren. Een plaats in een gemeentegebouw (vb onze bib) waar zogenaamde “thuiswerkers” warm kunnen komen werken in plaats van hun eigen huis te verwarmen. Vergelijkbaar met het studeerpunt tijdens de examens. Schepen Smets (ProLaakdal) reageerde niet meteen negatief en nam het mee voor verder overleg met de diensten. Hopelijk snel positief resultaat.

Katrien Masschalk (Stem/OpenVLD) had nog een ander voorstel. Ze pleitte ervoor om de openbare verlichting ‘s nachts te doven bij wijze van besparing. Een voorbeeld vond ze in de “Nacht van de Duisternis”. En toch was er ook frustratie bij de gemeenteraadsleden van de oppositie.

Onbegrijpelijke missers van onze gemeente die nog snel moesten rechtgezet worden op de gemeenteraad. Zonder verpinken. Laat staan excuses. Snel even regulariseren dus. Een factuur van 152.000 Euro die “zoek” geraakte in een “foute” mailbox, schoolreglementen goedkeuren die al een maand van kracht zijn en, klap op de vuurpijl, het verhuurreglement van de bekende Tuk-Tuk’s stemmen
als het verhuurseizoen al ten einde loopt. De verzamelde oppositie weigerde verder dit spelletje mee te spelen en verliet onder aanvoering van de fractieleider van de grootste fractie (N-VA’er Niels
Vermeulen) de vergaderzaal. De maat was vol. Zelfs aan geduld komt soms een einde.