Klimaat

We moeten nu in actie komen voor het klimaat. Goed klimaatbeleid laat niemand in de kou staan. Daar gaan we voor.

  • We houden open ruimte open. Meer groen beschermt ons tegen de opwarming van het klimaat en tegen overstromingen.
  • Onze mobiliteit moet groener: meer alternatieven voor de auto voor iedereen. Wij gaan voor de fiets en het openbaar vervoer.
  • Fossiele brandstoffen schuiven we aan de kant, van aardolie tot uranium. De energie van de toekomst is hernieuwbaar en in handen van burgers.
  • De landbouwindustrie pakken we aan. Bioboeren en kleine, lokale boerenbedrijven krijgen onze steun. We eten minder vlees en het vlees dat we eten is gezond en lokaal. Zo beschermen we dieren en verminderen we onze uitstoot.
  • We zorgen dat iedereen mee kan. Niemand mag achter blijven bij de klimaatomschakeling, dat is onze topprioriteit.