Klimaat

24 Februari 2019

Klimaat

We moeten nu in actie komen voor het klimaat. Goed klimaatbeleid laat niemand in de kou staan. Daar gaan we voor.

  • We houden open ruimte open. Meer groen beschermt ons tegen de opwarming van het klimaat en tegen overstromingen.
  • Onze mobiliteit moet groener: meer alternatieven voor de auto voor iedereen. Wij gaan voor de fiets en het openbaar vervoer.
  • Fossiele brandstoffen schuiven we aan de kant, van aardolie tot uranium. De energie van de toekomst is hernieuwbaar en in handen van burgers.
  • De landbouwindustrie pakken we aan. Bioboeren en kleine, lokale¬†boerenbedrijven krijgen onze steun. We eten minder vlees en het vlees dat we eten is gezond en lokaal. Zo beschermen we dieren en verminderen we onze uitstoot.
  • We zorgen dat iedereen mee kan. Niemand mag achter blijven bij de klimaatomschakeling, dat is onze topprioriteit.