Natuur

22 Februari 2019

Natuur

Meer en betere natuur. Zo bestrijden we klimaatopwarming en houden we onze lucht, ons water en onze bodem gezond.

De natuur houdt ons gezond, zowel lucht, water, als bodem. We kunnen er ontspannen en wetenschappelijk onderzoek wees al meermaals uit wat we allemaal weten: groen maakt gelukkig.

  • We beschermen de open ruimte die we nog hebben in onze gemeente. Natuur die er nog is, verzorgen we en breiden we uit. We zorgen voor meer groen in het Laakdalse straatbeeld. 
  • De Laak is op sommige plaatsen erg vervuild. We ijveren voor een sanering van de rivier waarnaar onze gemeente genoemd werd.
  • De biodiversiteit in onze gemeente moet omhoog. Dat doen we op allerlei manieren: van insectenhotels, tot advies bij tuinaanleg en bescherming van natuurgebieden.