Onze punten in het bestuursakkoord Laakdal

12 April 2013

Groen Laakdal (onder de noemer Samen-Sp.a-Groen) zit mee in de meerderheid. Het bestuursakkoord bevat enkele Groene en sociale punten, waar wij ons sterk op zullen profileren. Samen met onze coalitiepartners gaan we die punten realiseren.Er is dus veel werk aan de winkel voor onze ploeg. Een belangrijk actiepunt wordt onze inzet voor een sociaal Laakdal via een degelijk werkend OCMW. Het ijvert voor de emancipatie van holebi's en transgenders. Alle leden vanGroen Laakdal en alle Groene kandidaten voor de provincie hebben dit beleid al ondertekend.Wij van Groen Laakdal zullen ons alvast inzetten om de vijf concrete actiepunten, meteen evenwichtige mix van informatie en zichtbaarheid, in Laakdal te verwezenlijken.Discriminatie van holebi's en transgenders behoort definitief tot het verleden!

regenboogbeleid

Eerlijke handel verdient ook onze aandacht. We promoten ethische producten om socialeverhoudingen fundamenteel te kunnen veranderen. Ons uitgangspunt: alle boeren overde hele wereld hebben recht op een eerlijke prijs voor hun producten. Daartoe ondersteunen wetwee projecten. Het eerste is het Voedselteam Laakdal, dat lokale boeren bijstaat. Via hetvoedselteam kan iedereen streekproducten bestellen. De streekboeren krijgen dan eeneerlijke prijs voor hun producten. Er wordt immers rechtstreeks van hen aangekocht,zonder tussenpersonen, en dus ook zonder meerprijs voor de consument. Daarnaast verdienen ook de boeren in het zuiden onze steun. Daarom willen we mee onze schouders zetten onder het opstarten van een Oxfam Wereldwinkel.

Het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk ontmoedigen, is een ander belangrijk punt op onze agenda. Daarom gaan we ideeën om minder fossiele brandstoffen te gebruiken lanceren of ondersteunen. In 2012 hebben we ook al openlijk de aankoop van een elektrischewagen voor de gemeentediensten gesteund.

Verder zullen we blijven ijveren om de leegstand in Laakdal tegen te gaan. Dat dehandelsruimte aan de rotonde in Groot-Vorst nog altijd leeg staat, is ons een doorn in hetoog. Zo veel kapitaal dat al jaren ligt te slapen, terwijl er tegelijkertijd zo veel middelen nodigzijn om de armoede te bestrijden... Dat vinden wij een misdaad tegen onze gemeenschap.

Samen willen we er voor gaan om Laakdal ecologisch en socialer te maken. Zo maken wevan ons dorp een plek waar het goed leven is voor iedereen, met een groot hart voor hetmilieu.

U kan het volledige bestuursakkoord lezen via http://www.samenvoorlaakdal.be/documenten/Bestuursakkoord_2013-2018.pdf