Te hoge werkdruk bij het gemeentepersoneel

15 Maart 2012

Bij een aantal diensten in de gemeenteadministratie is er veel te veel werk voor de ene of twee personen die dit moeten uitvoeren. Ze komen zelfs niet meer toe aan hun essentiële taken. Dit ondanks de vele overuren en het avondwerk dat het personeel erbij neemt. Van de bevoegde schepen voor personeelsbeleid Octaaf Janssens van N-VA hebben we deze legislatuur nog niet veel initiatieven gezien. Daarom voerde Groen Laakdal op 14 maart actie aan het gemeentehuis. Het hoge personeelsverloop bij sommige Laakdalse gemeentediensten is een teken aan de wand. Het probleem is al lang gekend, maar een fundamentele oplossing komt er niet. Steeds maar een andere persoon aanwerven, in de hoop dat die de veel te zware werkdruk zal aankunnen is geen oplossing. Een betere werkverdeling en een betere samenwerking tussen de verschillende diensten en personeel kan hier een soelaas bieden. Groen-Laakdal pleit daarom oa. voor een samenwerking van de verschillende diensten in de sector vrije tijd met één gezamenlijk vrijetijdsloket waar iedere burger terecht kan voor de dienstverlening van alle vrijetijdsdiensten (cultuur en toerisme, jeugd, senioren, sport, ... ). Ook dient de ruimte van dit vrijetijdsloket toegankelijk te zijn voor iedereen en moeten de openingsuren voldoende toereikend zijn. En indien nodig dient meer personeel aangeworven te worden om de vele taken naast de loketfunctie uit te voeren.In tegenstelling tot wat Burgemeester Gielis beloofde twee jaar geleden is er op vlak van Cultuur geen verbetering merkbaar. Toen was er één persoon werkzaam op de dienst.  En dat is nog geen haar veranderd.  Iedereen kan dat zelf checken.  De uitbetaling van subsidies aan verenigingen loopt zelfs al drie maanden achter.  Verenigingen vinden het heel aangenaam dat Cultuurschepen Broeckx haar belangstelling toont op alle bijeenkomsten, feesten en festijnen.  Nog aangenamer zou zijn dat ze de diensten waarvoor ze bevoegd is, goed zou laten draaien.  Verenigingen hebben recht op een goede dienstverlening.