Op naar een vleermuisvriendelijk Laakdal!

24 April 2019

Op naar een vleermuisvriendelijk Laakdal!

Vind jij ze een beetje eng? Nee toch! Vleermuizen zijn helemaal niet zo eng als in de films. Het zijn echte insectenverslinders, daarom zijn ze zo belangrijk. Wist je dat het gewicht van een vleermuis varieert van 5 tot 25 gram? Per nacht eet een vleermuis ongeveer een kwart tot de helft van zijn gewicht aan muggen, motten en spinnen. Een vleermuis van 20 gram eet al gauw tot 3,6 kg insecten per jaar! Dat is toch ongelooflijk? Dat maakt onze natuurlijke insectenbestrijders heel belangrijk. Het is dan ook bij wet verboden om ze te vangen, te doden of hun verblijfplaats te vernietigen. De Vlaamse Landmaatschappij publiceerde zopas, op 1 april 2019, een inventarisatiestudie naar vleermuizen in Laakdal, Herselt en Westerlo. Hier kan je het rapport lezen. Maar we waarschuwen je: het telt meer dan 100 bladzijden. Er valt veel te weten over deze gevleugelde vriendjes.In Laakdal werd onderzoek gedaan in Varendonk, Veerle-Heide en Trichelhoek. In de uitgebreide studie worden aanbevelingen gedaan om de jachtgebieden, verblijfplaatsen en vliegroutes te beschermen en om ons Laakdals bosgebied uit te breiden.We kunnen de vleermuizen helpen met een vleermuisvriendelijk lichtplan, extra vleermuiskasten en aanleg van kleine landschapselementen. Onze streek is heel belangrijk voor de vleermuizenpopulatie in Vlaanderen. Niet minder dan 13 van de 20 soorten die voorkomen in Vlaanderen, vind je bij ons. Van die 13 zijn er 3 soorten bedreigd, 2 soorten kwetsbaar en 1 soort zelfs ernstig bedreigd. Je kan ons gebied zelfs vergelijken met het Leuvense Meerdaalwoud (11 soorten) en het Zoniënwoud in Brussel. In dat laatste vind je 18 verschillende soorten terug. Groen Laakdal vindt het een taak van onze gemeente om eens samen te zitten met de onderzoekers en samen te kijken welke maatregelen Laakdal kan nemen om deze supercoole nachtdieren te helpen. Die hoeven echt niet veel te kosten. Schitterend zouden we het vinden als onze gemeente voortrekker zou zijn voor onze buurgemeentes Westerlo en Herselt. Wij houden onze Groen-collega’s uit die gemeenten zeker op de hoogte!