World Cleanup Day 2022

26 September 2022

World Cleanup Day 2022

Let’s do it! World

World Cleanup Day is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties.

Het initiatief tot de World Cleanup Day is afkomstig uit Estland.
Op 3 mei 2008 werd onder het motto Let’s do it 2008 een grootscheepse opruimactie georganiseerd.
Meer dan 50.000 Esten namen deel aan het opruimen van zwerfvuil in het hele land.
De actie mondde uit in de beweging Let’s do it! World, waaruit dan het initiatief tot de World Cleanup Day groeide.

En ook Groen Laakdal doet uiteraard mee en steekt de handen uit de mouwen. 
Niet alleen opruimen, ook aandacht vragen voor de invoering van statiegeld.