Cristl Buelens

Cristl Buelens

Cristl Buelens

Ik woon in Klein-Vorst en ik werk als leerkracht in het secundair onderwijs. Ik ben mama van drie tieners.

Ik heb voor Groen gekozen omdat het een partij is die natuurbescherming koppelt aan levenskwaliteit. Steeds meer mensen beseffen dat beide zaken samenhangen en dat het anders kan. Zo komen volkstuintjes de laatste jaren weer volop positief in de aandacht. Terecht. Ook in Laakdal zouden we zulke initiatieven moeten stimuleren of tenminste ondersteunen. Ecologische en sociale aspecten gaan hier namelijk hand in hand, wat een win-win situatie zou opleveren. Natuurlijk, enkel als we wijzen op de negatieve gevolgen van pesticidegebruik.

Ik ben buiten van volkstuintjes, ook nog fan van basketbal en vooral van de Belgian Cats. In onze gemeente is er nog te weinig aandacht voor vrouwensport en G-sport. Dat zou ik graag anders zien. Ook cultuur vind ik belangrijk. We moeten het niet altijd te ver gaan zoeken. Ook in onze eigen gemeente is er veel cultureel talent. Voor deze vrijetijdsactiviteiten zijn er in het verleden adviesraden opgesteld maar het grote probleem is dat er niet altijd meer naar hen geluisterd wordt. Ik zou graag zien dat deze raden weer een echte adviserende functie krijgen.

Ten slotte wil ik werken aan een verkeersveiliger Laakdal. Een doorn in het oog is vooral het gebrek aan duidelijke zebrapaden op hoofdwegen. Kinderen die hier willen oversteken, kunnen de snelheden van voertuigen op zulke wegen niet altijd goed inschatten. Zeg nu zelf, dat kan toch anders?

 

 

 

 

 

 

 

Cristl Buelens

Voorzitter

Ik woon in Klein-Vorst en ik werk als leerkracht in het secundair onderwijs. Ik ben mama van drie tieners.

Ik heb voor Groen gekozen omdat het een partij is die natuurbescherming koppelt aan levenskwaliteit. Steeds meer mensen beseffen dat beide zaken samenhangen en dat het anders kan. Zo komen volkstuintjes de laatste jaren weer volop positief in de aandacht. Terecht. Ook in Laakdal zouden we zulke initiatieven moeten stimuleren of tenminste ondersteunen. Ecologische en sociale aspecten gaan hier namelijk hand in hand, wat een win-win situatie zou opleveren. Natuurlijk, enkel als we wijzen op de negatieve gevolgen van pesticidegebruik.

Ik ben buiten van volkstuintjes, ook nog fan van basketbal en vooral van de Belgian Cats. In onze gemeente is er nog te weinig aandacht voor vrouwensport en G-sport. Dat zou ik graag anders zien. Ook cultuur vind ik belangrijk. We moeten het niet altijd te ver gaan zoeken. Ook in onze eigen gemeente is er veel cultureel talent. Voor deze vrijetijdsactiviteiten zijn er in het verleden adviesraden opgesteld maar het grote probleem is dat er niet altijd meer naar hen geluisterd wordt. Ik zou graag zien dat deze raden weer een echte adviserende functie krijgen.

Ten slotte wil ik werken aan een verkeersveiliger Laakdal. Een doorn in het oog is vooral het gebrek aan duidelijke zebrapaden op hoofdwegen. Kinderen die hier willen oversteken, kunnen de snelheden van voertuigen op zulke wegen niet altijd goed inschatten. Zeg nu zelf, dat kan toch anders?